Det här kapitlet förklarar grunderna för att ta och titta på foton.