Det här kapitlet beskriver kontroller som kan användas under fotografering.