Genom att trycka på i knappen visas i menyn: en meny med ofta använda inställningar för det aktuella läget.