Създайте изрязано копие на избраната снимка. Снимката се показва с избраната култура, показана в жълто; създайте изрязано копие, както е описано по-долу.

Да се

Описание

Оразмерете реколтата

Натиснете X или W ( Q ), за да изберете размера на изрязването.

Променете съотношението на изрязване

Завъртете главния диск за управление, за да изберете съотношението на изрязване.

Позиционирайте изрязването

Използвайте мултиселектора, за да позиционирате изрязването.

Запазете реколтата

Натиснете J да запазите текущото изрязване като отделен файл.

Изрязани снимки
  • В зависимост от размера на изрязаното копие, увеличението при възпроизвеждане може да не е налично, когато се показват изрязани копия.

  • Размерът на изрязване се показва горе вляво на дисплея за изрязване. Размерът на копието варира в зависимост от размера на изрязването и съотношението.