Завъртете снимките с до ± 5 ° на стъпки от приблизително 0,25 °.

  • Ефектът може да бъде визуализиран в дисплея за редактиране.

  • Колкото по-голямо е въртенето, толкова повече ще бъде отрязано от краищата.

  • Натиснете 4 или 2 да изберете размера на изправяне.

  • Натиснете J да запазите ретушираното копие.