Създайте копия, които намаляват ефектите от перспективата на снимки, направени, гледащи нагоре от основата на висок обект.

  • Ефектът може да бъде визуализиран в дисплея за редактиране.

  • Имайте предвид, че по-големи количества контрол на перспективата водят до изрязване на повече от ръбовете.

  • Използвайте мултиселектора ( 1 , 3 , 4 или 2 ), за да регулирате перспективата.

  • Натиснете J да запазите ретушираното копие.

Преди

След