Създавайте копия с намалено периферно изкривяване; това може да намали изкривяването на цевта при снимки, направени с широкоъгълни лещи, или изкривяване с възглавница на щифтове при снимки, направени с телеобективи. Изберете [ Auto ], за да позволите на камерата да коригира автоматично изкривяванията и след това направете фини настройки с помощта на мултиселектора. Изберете [ Ръчно ], за да намалите изкривяването ръчно.

  • Ефектът може да бъде визуализиран в дисплея за редактиране.

  • Имайте предвид, че [ Manual ] трябва да се използва с копия, създадени с помощта на опцията [Auto ] и със снимки, направени с помощта на опцията [ Auto distortion control ] в менюто за заснемане на снимки. Ръчният контрол на изкривяванията не може да се прилага допълнително към копия, създадени с помощта на [ Ръчно ].

  • Натиснете 4 да намалите изкривяването на подутината, 2 да намалите изкривяването на цевта.

  • Натиснете J да запазите ретушираното копие.

Контрол на изкривяванията

Имайте предвид, че по-големи количества контрол на изкривяването водят до изрязване на повече от ръбовете.