Копирайте снимки в монохромен формат. [ Monochrome ] ви дава избор от следните монохромни нюанси:

Вариант

Описание

[ Черно-бяло ]

Копирайте снимки в черно-бяло.

[ Сепия ]

Копирайте снимки в сепия.

[ Цианотип ]

Копирайте снимки в синьо-бял монохром.

  • Ефектът може да бъде визуализиран в дисплея за редактиране.

  • В случай на [ Sepia ] или [ Cyanotype ], наситеността на цветовете може да се регулира с помощта на мултиселектора. Натиснете 1 за увеличаване, 3 за намаляване. Промените са отразени в визуализацията.

  • Натиснете J да запазите ретушираното копие.