Правилно „червени очи“, причинени от светлината от светкавицата, отразяваща се от ретините на портретни обекти.

  • Корекцията на червените очи е достъпна само при снимки, направени със светкавица.

  • Червените очи, които не могат да бъдат разпознати от камерата, няма да бъдат коригирани.

  • Натиснете J да запазите ретушираното копие.

Корекция на червените очи
  • Обърнете внимание на следното:

    • Корекцията на червените очи не винаги може да доведе до очакваните резултати.

    • В много редки случаи може да се приложи корекция на червените очи към части от изображението, които не са засегнати от червените очи.

  • Проверете внимателно визуализацията, преди да продължите.