Запазете детайли в светлината и сенките, създавайки картини с естествен контраст. Използвайте за сцени с висок контраст, например когато снимате ярко осветена външна природа през врата или прозорец или правите снимки на сенчести обекти в слънчев ден. Активното D-Lighting е най-ефективно, когато се използва с матрично измерване.

[ Изкл. ]

[ Y автоматично ]

Вариант

Описание

Y

[ Автоматично ]

Камерата автоматично настройва Active D-Lighting в отговор на условията на снимане.

Z

[ Изключително високо ]

Изберете количеството Активно D-осветление, извършено от [ Изключително високо ], [ Високо ], [ Нормално ] и [ Ниско ].

P

[ Високо ]

Q

[ Нормално ]

R

[ Ниско ]

c

[ Изкл. ]

Активно D-осветление изключено.

Избраната в момента опция се показва на дисплея по време на снимане.

Активно D-осветление
  • На снимките, направени с Active D-Lighting, може да се появи „шум“ под формата на произволно разположени ярки пиксели, мъгла или линии.

  • В режим M , [ Y Auto ] е еквивалентно на [ Q Normal ].

  • При някои обекти може да се види неравномерно засенчване.

  • Тази функция не се прилага при висока ISO чувствителност (Hi 0.3 – Hi 2.0), включително висока чувствителност, избрана чрез автоматично управление на ISO чувствителността.