Изберете [ Вкл. ], За да активирате филтъра за ниски нива, намалявайки шума, произвеждан от вятъра, духащ над вградения микрофон. Имайте предвид, че други звуци също могат да бъдат засегнати.

Избирането на [ Вкл. ] За [ Намаляване на шума от вятъра ] няма ефект върху опционалните стерео микрофони. Намаляването на шума от вятъра за опционални стерео микрофони, които поддържат тази функция, може да бъде активирано или деактивирано с помощта на контролите на микрофона.