Намалете „шума“ (ярки петна или мъгла) при снимки, заснети с ниска скорост на затвора.

Вариант

Описание

[ Вкл. ]

Намалете шума при снимки, заснети при скорости на затвора по-ниски от 1 s.

[ Изкл. ]

Намаляването на шума при продължителна експозиция е деактивирано.

Намаляването на шума при продължителна експозиция се извършва след заснемане на снимката. По време на обработката на дисплея за снимане ще се появи съобщението „[Извършване на намаляване на шума ]“ и на контролния панел ще мига „Job NR“. Снимки не могат да се правят, докато съобщението не се изчисти от дисплея. Времето, необходимо за обработка на снимки след заснемане, се удвоява приблизително.

Контролен панел

Монитор

Намаляване на шума при продължителна експозиция

Ако камерата е изключена преди завършването на обработката, картината ще бъде запазена, но няма да се извърши намаляване на шума.