Изберете честотния диапазон, на който да реагират вградените и външните микрофони.

Вариант

Описание

S

[ Широк диапазон ]

Записвайте широк диапазон от честоти. Изберете за всичко - от музика до оживеното бръмчене на градска улица.

T

[ Вокален диапазон ]

Изберете за човешки гласове.