Изберете префикса от три букви, използван при именуване на файловете с изображения, в които се съхраняват филми; префиксът по подразбиране е „DSC“ ( Именуване на файлове ).