Når ditt første bilde ikke kan vente

Gjør seg klar

 1. Sett inn batteriet ( Sette inn batteriet ).

  For informasjon om lading av batteriet, se "Lade batteriet" ( Lade batteriet ).

 2. Sett inn et minnekort ( Sette inn minnekort ).
 3. Fest et objektiv ( Feste et objektiv ).
  • Juster den hvite prikken på objektivet med den hvite prikken på kamerahuset ( q ) og roter objektivet i retningen vist ( w ).

  • En stropp kan festes til kameraet. For mer informasjon, se "Feste stroppen" ( Feste stroppen ).

 4. Slå på kameraet og velg deretter et språk og still klokken ( Velg et språk og still klokken ).

Ta ( Ta bilder ( b -modus) ) og se ( avspilling ) bilder

 1. Drei modusvelgeren til b .
 2. For å fokusere, trykk utløseren halvveis ned (dvs. trykk lett på utløseren, og stopp når den trykkes halvveis ned).
 3. Uten å løfte fingeren fra utløserknappen, trykk knappen helt ned for å ta bildet.
 4. Se bildet.