Trykk på K -knappen for å se bilder og filmer som er tatt opp med kameraet.

Viser bilder

Bilder kan sees ved å følge trinnene nedenfor.

 1. Trykk på K -knappen.
  • Et bilde vil vises i skjermen eller søkeren.

  • Minnekortet som inneholder bildet som vises vises med et ikon.

 2. Trykk 4 eller 2 for å se flere bilder.
  • Når bilder vises på skjermen, kan du se andre bilder ved å dra en finger til venstre eller høyre over skjermen.

  • For å avslutte avspilling og gå tilbake til opptaksmodus, trykk utløseren halvveis ned.

Se på filmer

Filmer er indikert med et 1 -ikon. Trykk på a -ikonet i displayet eller trykk på J -knappen for å starte avspilling (en fremdriftslinje viser din omtrentlige posisjon i filmen).

1

1 ikon

2

Lengde

3

a ikon

4

Nåværende posisjon/total lengde

5

Fremdriftslinje

6

Volum

7

Guide

Filmavspillingsoperasjoner

Operasjon

Beskrivelse

Pause

Trykk på 3 for å pause avspillingen.

Gjenoppta

Trykk på J -knappen for å gjenoppta avspillingen når avspillingen er satt på pause eller under tilbakespoling/fremover.

Spole tilbake/forover

 • Trykk 4 for å spole tilbake, 2 for å gå videre. Hastigheten øker for hvert trykk, fra 2× til 4× til 8× til 16×.

 • Hold 4 eller 2 nede for å hoppe til henholdsvis første eller siste bilde.

 • Den første rammen er indikert med en h i øvre høyre hjørne av skjermen, den siste rammen med en i .

Start sakte filmavspilling

Trykk på 3 mens filmen er satt på pause for å starte sakte filmavspilling.

Jogg bakover/forover

 • Trykk på 4 eller 2 mens filmen er satt på pause for å spole tilbake eller frem ett bilde om gangen.

 • Hold 4 eller 2 trykket for kontinuerlig tilbake- eller fremspoling.

Hopp over 10 s

Drei hovedkommandohjulet ett stopp for å hoppe frem eller tilbake 10 s.

Hopp til siste eller første bilde

Roter underkommandohjulet for å hoppe til siste eller første bilde.

Juster volumet

Trykk på X for å øke volumet, W ( Q ) for å redusere.

Trim film

For å vise [ EDIT MOVIE ]-menyen, sett avspillingen på pause og trykk på i -knappen.

Exit

Trykk på 1 eller K for å avslutte til avspilling på full skjerm.

Avslutt til opptaksmodus

Trykk utløseren halvveis ned for å avslutte avspillingen.

Sletting av uønskede bilder

Bilder kan slettes som beskrevet nedenfor. Merk at når de er slettet, kan ikke bilder gjenopprettes.

 1. Vis bildet.
  • Trykk på K -knappen for å starte avspilling og trykk på 4 eller 2 til ønsket bilde vises.

  • Plasseringen av det gjeldende bildet vises med et ikon nederst til venstre på skjermen.

 2. Slett bildet.
  • Trykk på O knappen; en bekreftelsesdialog vil vises. Trykk på O knappen igjen for å slette bildet og gå tilbake til avspilling.

  • For å avslutte uten å slette bildet, trykk på K .

Avspillingsmenyen [ Slett ]-elementet

Bruk [ Slett ] i avspillingsmenyen for å:

 • Slett flere bilder

 • Slett bilder tatt på valgte datoer

 • Slett alle bilder i valgte mapper