Denne delen viser varslene og feilmeldingene som vises på kontrollpanelet og kameradisplayet.

Varsler

Følgende varsler vises i kontrollpanelet og kameradisplayet:

Varsling

Problem

Løsning

Kameraskjerm

Kontrollpanel

H

Lite batteri.

Klart reservebatteri.

l

Objektivet er ikke riktig festet.

 • Sørg for at linsen er riktig festet.

 • Sørg for at uttrekkbare linser er forlenget.

 • Denne indikatoren vises også når et ikke-CPU-objektiv er festet via en monteringsadapter, men i dette tilfellet trenger du ikke gjøre noe.

Pære
(blinker)

" Bulb " valgt i modus S .

 • Endre lukkerhastighet.

 • Velg modus M .

Tid
(blinker)

Tid ” valgt i modus S.

 • Endre lukkerhastighet.

 • Velg modus M .

Opptatt
(blinker)

Behandling pågår.

Vent til behandlingen er fullført.

(Eksponeringsindikatorer og lukkerhastighet eller blenderåpning blinker)

Motivet er for lyst; grensene for kameraets eksponeringsmålersystem er overskredet.

 • Lavere ISO-følsomhet.

 • Fotograferingsmodus P : Bruk tredjeparts ND-filter (nøytral tetthet) (filteret kan også brukes hvis varselet fortsatt vises etter at følgende innstillinger er justert i modus S eller A ).

 • Fotograferingsmodus S : Velg raskere lukkerhastighet.

 • Fotograferingsmodus A : Velg mindre blenderåpning (høyere f-tall).

Motivet er for mørkt; grensene for kameraets eksponeringsmålersystem er overskredet.

 • Øk ISO-følsomheten.

 • Fotograferingsmodus P : Bruk valgfri blitsenhet (blits kan også brukes hvis varselet fortsatt vises etter at følgende innstillinger er justert i modus S eller A ).

 • Fotograferingsmodus S : Velg langsommere lukkerhastighet.

 • Fotograferingsmodus A : Velg større blenderåpning (lavere f-tall).

c
(blinker)

Blitsen har utløst med full kraft.

Bildet kan være undereksponert. Sjekk avstanden til motivet og innstillinger som blenderåpning, blitsrekkevidde og ISO-følsomhet.

Motiver virker mørke og undereksponerte.

Bruk valgfri blitsenhet.

Full
(blinker)

 • Minnet er utilstrekkelig til å ta opp flere bilder.

 • Kameraet har gått tom for filnumre.

 • Slett bilder fra minnekortet til det er plass til flere bilder som kan tas opp. Kopier bilder du ønsker å beholde til datamaskinen eller annen enhet før du fortsetter.

 • Sett inn et nytt minnekort.

Err
(blinker)

Kamerafeil.

Trykk på utløseren igjen. Hvis feilen vedvarer eller dukker opp ofte, kontakt Nikon-autorisert servicerepresentant.

Kort
(blinker)

Minnekortet er skrivebeskyttet ("låst").

Skyv låsebryteren til "skrive"-posisjonen (skrivebeskyttelsesbryteren).

Feilmeldinger

Følgende feilmeldinger kan vises på kameradisplayet:

Meldinger

Problem

Løsning

Kameraskjerm

Kontrollpanel

Lukkeren er deaktivert. Lad opp batteriet.

Utslitt batteri.

 • Bytt ut med reservebatteri.

 • Lad batteriet.

Dette batteriet kan ikke brukes. Det kommuniserer ikke ordentlig med dette kameraet. For å bruke kameraet trygt, velg et batteri som er beregnet for bruk i dette kameraet.

Batteriinformasjon er ikke tilgjengelig.

 • Batteri kan ikke brukes. Kontakt Nikon-autorisert servicerepresentant.

 • Batterinivået er ekstremt lavt; lade batteriet.

Batteriet kan ikke levere data til kameraet.

Bytt ut tredjepartsbatterier med ekte Nikon-batterier.

Ikke noe minnekort.

[-E-]

Minnekortet er ikke satt inn eller satt inn feil.

Sjekk at kortet er satt inn riktig.

Får ikke tilgang til dette minnekortet. Sett inn et annet kort.

Kort , feil
(blinker)

Feil ved tilgang til minnekortet.

 • Sjekk at kameraet støtter minnekort.

 • Hvis feilen vedvarer etter at kortet har blitt kastet ut og satt inn igjen, kan kortet være skadet. Kontakt forhandler eller Nikon-autorisert servicerepresentant.

Kan ikke opprette ny mappe.

 • Slett bilder fra minnekortet til det er plass til flere bilder som kan tas opp. Kopier bilder du ønsker å beholde til datamaskinen eller annen enhet før du fortsetter.

 • Sett inn et nytt minnekort.

Minnekortet er låst. Skyv låsen til "skrive"-posisjon.

Kort , --- (blinker)

Minnekortet er skrivebeskyttet ("låst").

Skyv låsebryteren til "skrive"-posisjonen (skrivebeskyttelsesbryteren).

Dette kortet er ikke formatert. Formater kortet.

Til
(blinker)

Minnekortet er ikke riktig formatert.

 • Formater minnekortet.

 • Bytt ut med riktig formatert minnekort.

Fastvareversjon for FTZ-monteringsadapter støttes ikke. Oppgrader FTZ-firmware.

Monter adapterfastvaren utdatert.

Oppdater til den nyeste versjonen av festeadapterens fastvare. For mer informasjon, besøk Nikon-nettstedet for ditt land eller din region.

Opptaket ble avbrutt. Vennligst vent.

Minnekortet støtter ikke nødvendig filmskrivehastighet.

Bruk kort som støtter nødvendig skrivehastighet eller endre alternativ valgt for [ Bildestørrelse/bildehastighet ] i filmopptaksmenyen.

Kameraet er for varmt. Den kan ikke brukes før den er avkjølt. Vennligst vent. Kameraet vil slå seg av.

Kameraets interne temperatur er forhøyet.

Stopp opptak til kameraet er avkjølt.

Høy batteritemperatur.

Ta ut batteriet og vent til det er avkjølt.

Mappen inneholder ingen bilder.

Mappen inneholder ingen bilder.

Sett inn et minnekort som inneholder bilder.

Ingen bilder i mappen er valgt for avspilling.

Bruk elementet [ Avspillingsmappe ] i avspillingsmenyen for å velge mappe som inneholder bilder.

Kan ikke vise denne filen.

 • Filen har blitt endret ved hjelp av et dataprogram eller samsvarer ikke med DCF-filstandarden.

 • Filen er korrupt.

Ikke overskriv bilder ved hjelp av dataprogrammer.

Kan ikke velge denne filen.

Det valgte bildet kan ikke retusjeres.

Retusjeringsalternativer er kun tilgjengelige med bilder tatt med eller tidligere retusjert på kamera.

Denne filmen kan ikke redigeres.

Den valgte filmen kan ikke redigeres.

 • Filmer laget med andre enheter kan ikke redigeres.

 • Filmer under to sekunder kan ikke redigeres.