Bilder kan beskyttes for å forhindre at de slettes ved et uhell. Beskyttede bilder vil imidlertid bli slettet når minnekortet formateres.

  1. Trykk på K -knappen for å starte avspilling.
  2. Velg ønsket bilde og trykk på i -knappen.

    Avspilling i -menyen vises.

  3. Marker [ Beskytt ] og trykk på J
    • Beskyttede bilder er merket med et P -ikon.

    • For å fjerne beskyttelsen, vis eller marker bildet og velg [ Beskytt ] igjen.

Fjerner beskyttelse fra alle bilder

For å fjerne beskyttelsen fra alle bilder i mappen eller mappene som er valgt for [ Avspillingsmappe ] i avspillingsmenyen, velg [ Unprotect all ] i i -menyen.