Bruk undervelgeren til å velge fokuspunktet. Midten av undervelgeren kan også brukes til å låse eksponering og fokus.

Valg av fokuspunkt

Undervelgeren kan brukes til å velge fokuspunkt når et annet alternativ enn [ Auto-område-AF ], [ Auto-område-AF (mennesker) ] og [ Auto-område-AF (dyr) ] er valgt for AF-område modus ( AF-områdemodus ).

Eksponeringslås

 • Eksponeringslås kan brukes til å rekomponere bilder etter måling av et motiv som ikke vil være i det valgte fokusområdet i den endelige komposisjonen.

 • Eksponeringslås er spesielt effektiv med punkt- og sentervektet måling.

Fokuslås

 • Bruk fokuslås for å låse fokus på det gjeldende motivet når AF-C er valgt for fokusmodus.

 • Når du bruker fokuslås, velg en annen AF-områdemodus enn [ Auto-område-AF ], [ Auto-område-AF (mennesker) ] og [ Auto-område-AF (dyr) ].

Låser fokus og eksponering

 1. Plasser motivet i det valgte fokuspunktet og trykk utløseren halvveis ned for å stille inn fokus og eksponering.

 2. Trykk på midten av undervelgeren.
  • Fokus og eksponering låses mens du trykker på midten av undervelgeren. Eksponeringen vil ikke endre seg selv når sammensetningen endres.

  • Et AE-L- ikon vil vises på skjermene.

 3. Hold midten av undervelgeren nede, komponer bildet på nytt og ta bilder.

  Ikke endre avstanden mellom kameraet og motivet. Hvis avstanden til motivet endres, slipper du låsen og fokuserer igjen på den nye avstanden.

Låse fokus når AF-S er valgt for fokusmodus

Fokus låses mens utløseren trykkes halvveis ned. Du kan også låse fokus ved å trykke på midten av undervelgeren.

Låse eksponeringen med utløserknappen

Hvis [ På (halvt trykk) ] er valgt for egendefinert innstilling c1 [ Utløserknapp AE-L ], låses eksponeringen mens utløseren trykkes halvveis ned.

Ta flere bilder på samme fokusavstand
 • Hvis du låste fokus ved å trykke på midten av undervelgeren, vil fokus forbli låst mellom bildene hvis du holder midten av undervelgeren nede.

 • Fokus forblir også låst hvis du holder utløserknappen nede halvveis mellom bildene.