For illustrative formål vises displayene med alle indikatorer tent.

Skjermen

Fotomodus

1

Fotograferingsmodus ( modusvelgeren )

2

Fleksibel programindikator ( P (Programmert Auto) )

3

Brukerinnstillingsmodus ( U1 , U2 og U3 (brukerinnstillinger) )

4

AF-områdebraketter ( AF-områdemodus )

5

Blitsmodus (blitsmoduser)

6

Intervalltimer-indikator ( Interval Timer Shooting )

t -ikonet ( t -ikonet )

"Ingen minnekort"-indikator ( Setter inn minnekort , intet minnekort satt inn )

Minnekort advarsel om høy temperatur ( Advarsel om høy temperatur minnekort )

7

Utløsermodus ( c / E -knappen (utløsermodus/selvutløser) , utløsermodus )

8

Fokuspunkt ( Ta bilder ( b -modus) , AF-områdemodus )

9

Fokusmodus (fokusmodus)

10

AF-områdemodus ( AF-områdemodus )

11

Active D-Lighting ( Active D-Lighting )

12

Bildekontroll ( Still inn bildekontroll )

1. 3

Bluetooth-tilkoblingsindikator ( Koble til smartenhet )

Flymodus ( Flymodus )

14

Hvitbalanse ( Hvitbalanse , Hvitbalanse , Hvitbalanse )

15

Bildeområde ( velg bildeområde )

16

Bildestørrelse ( Bildestørrelse )

17

Bildekvalitet ( Bildekvalitet )

18

i -ikonet ( i -menyen )

19

Eksponerings- og blits-bracketing-indikator ( eksponering og blits-bracketing )

WB-bracketing-indikator ( hvitbalanse-bracketing )

ADL-bracketing-indikator ( ADL-bracketing )

HDR-indikator ( tar HDR-bilder )

Flereksponeringsindikator ( opprette en flereksponering )

20

Antall bilder i eksponerings- og blits-bracketing-sekvens ( eksponering og blits-bracketing )

Antall bilder i WB bracketing-sekvens ( hvitbalanse-bracketing )

Antall bilder i ADL-bracketing-sekvens ( ADL-bracketing )

HDR-eksponeringsdifferensial ( tar HDR-bilder )

Antall multippel eksponering ( opprette en multippel eksponering )

21

Eksponeringsindikator

Eksponering ( eksponeringsindikatorer )

Eksponeringskompensasjon ( E -knappen (Eksponeringskompensasjon )

Auto bracketing ( Auto bracketing )

22

Blitsklar-indikator ( bruker en blits på kameraet )

23

"k" (vises når minnet gjenstår for over 1000 eksponeringer; antall gjenværende eksponeringer )

24

Antall gjenværende eksponeringer ( antall gjenværende eksponeringer , minnekortkapasitet )

25

Wi-Fi-tilkoblingsindikator ( Wi-Fi-tilkobling )

26

ISO-følsomhet ( S -knappen )

27

ISO-følsomhetsindikator ( S -knappen )

Auto ISO-følsomhetsindikator (Auto ISO Sensitivity Control )

28

Eksponeringskompensasjonsindikator ( E -knappen (Eksponeringskompensasjon )

29

Blitskompensasjonsindikator ( blitskompensasjon )

30

Motivsporings-AF (motivsporings -AF )

31

Blenderåpning ( A (blenderprioritert auto) , M (manuell) )

32

Blenderlåsikon (f4: Shutter Spd & Aperture Lock )

33

Lukkerhastighet ( S (Lukkerprioritert auto) , M (Manuell) )

34

Blitssynkroniseringsindikator ( e1: Flash Sync Speed )

35

Lukkerhastighetslåsikon (f4: Lukkerhastighet og blenderlås )

36

FV-låsindikator ( FV-lås )

37

Måling ( Metering )

38

Autoeksponering (AE) lås ( eksponeringslås )

39

Batteriindikator ( batterinivå , kontroll av batterinivået i MB-N11 )

40

USB-strømforsyning ( USB-strømforsyning )

41

Flimmerdeteksjon ( flimmerreduksjonsopptak )

42

Lukkertype ( d5: Lukkertype )

Stille fotografering ( Silent Photography )

43

Eksponeringsforsinkelsesmodus ( d4: Exposure Delay Mode )

44

Fokusindikator ( Manuell fokus )

45

Vibrasjonsreduksjonsindikator ( Vibrasjonsreduksjon )

46

Berøringsfotografering ( berøringskontroller , berøringsutløseren )

47

Live view forhåndsvisningsindikator ( d9: Bruk innstillinger på Live View )

48

Temperaturvarsel

Temperaturadvarsler
  • Hvis kameratemperaturen blir forhøyet, vises en temperaturadvarsel og en nedtellingstidtaker. Når tidtakeren når null, slås opptaksdisplayet av.

  • Tidtakeren blir rød når trettisekundersmerket er nådd. I noen tilfeller kan tidtakeren vises umiddelbart etter at kameraet er slått på.

Minnekort advarsel om høy temperatur

En advarsel om høy temperatur vises i opptaksdisplayet når temperaturen på minnekortet stiger. Ikke forsøk å fjerne minnekortet; vent i stedet til kameraet er avkjølt og advarselen forsvinner fra skjermen.

Informasjonsdisplayet

1

Fotograferingsmodus ( modusvelgeren )

2

Fleksibel programindikator ( P (Programmert Auto) )

3

Brukerinnstillingsmodus ( U1 , U2 og U3 (brukerinnstillinger) )

4

Lukkerhastighetslåsikon (f4: Lukkerhastighet og blenderlås )

5

Lukkerhastighet ( S (lukkerprioritert auto) , M (manuell) )

6

Blenderlåsikon (f4: Shutter Spd & Aperture Lock )

7

Blenderåpning ( A (blenderprioritert auto) , M (manuell) )

8

Eksponeringsindikator

Eksponering ( eksponeringsindikatorer )

Eksponeringskompensasjon ( E -knappen (Eksponeringskompensasjon )

Auto bracketing ( Auto bracketing )

9

Blitssynkroniseringsindikator ( e1: Flash Sync Speed )

1

Blitskompensasjonsindikator ( blitskompensasjon )

2

Eksponeringskompensasjonsindikator ( E -knappen (Eksponeringskompensasjon )

Eksponeringskompensasjonsverdi ( E -knappen (Eksponeringskompensasjon )

3

Eksponerings- og blits-bracketing-indikator ( eksponering og blits-bracketing )

WB-bracketing-indikator ( hvitbalanse-bracketing )

ADL-bracketing-indikator ( ADL-bracketing )

HDR-indikator ( tar HDR-bilder )

Flereksponeringsindikator ( opprette en flereksponering )

4

"k" (vises når minnet gjenstår for over 1000 eksponeringer; antall gjenværende eksponeringer )

5

Antall gjenværende eksponeringer ( antall gjenværende eksponeringer , minnekortkapasitet )

6

i -ikonet ( i -menyen )

7

ISO-følsomhet ( S -knappen )

8

ISO-følsomhetsindikator ( S -knappen )

Auto ISO-følsomhetsindikator (Auto ISO Sensitivity Control )

9

FV-låsindikator ( FV-lås )

10

Autoeksponering (AE) lås ( eksponeringslås )

1

Bluetooth-tilkoblingsindikator ( Koble til smartenhet )

Flymodus ( Flymodus )

2

Wi-Fi-tilkoblingsindikator ( Wi-Fi-tilkobling )

3

Lang eksponerings støyreduksjonsindikator ( Lang eksponering NR )

4

Lukkertype ( d5: Lukkertype )

Stille fotografering ( Silent Photography )

5

Eksponeringsforsinkelsesmodus ( d4: Exposure Delay Mode )

6

Intervalltimer-indikator ( Interval Timer Shooting )

t -ikonet ( t -ikonet )

7

Blitskontrollmodus (blitskontrollmodus )

8

"Beep"-indikator ( pipealternativer )

9

Batteriindikator ( batterinivå , kontroll av batterinivået i MB-N11 )

10

USB-strømforsyning ( USB Power Delivery )

11

Wi-Fi-tilkobling ( Wi-Fi-tilkobling )

12

Utløsermodus ( c / E -knappen (utløsermodus/selvutløser) , utløsermodus )

1. 3

AF-områdemodus ( AF-områdemodus )

14

Fokusmodus (fokusmodus)

15

Vibrasjonsreduksjonsindikator ( Vibrasjonsreduksjon )

16

Vis minnekortinformasjon ( Vis minnekortinformasjon )

17

Måling ( Metering )

18

Bildestørrelse ( Bildestørrelse )

19

Hvitbalanse ( Hvitbalanse , Hvitbalanse , Hvitbalanse )

20

Still inn bildekontroll ( Still inn bildekontroll )

21

Bildekvalitet ( Bildekvalitet )

22

Blitsmodus (blitsmoduser)

23

Temperaturvarsel

Filmmodus

1

Opptaksindikator ( Ta opp filmer ( b -modus) )

"Ingen film"-indikator ( 0 -ikonet )

2

Ekstern opptakskontroll ( opptakere )

3

Destinasjon ( Destination )

4

Rammestørrelse og hastighet/bildekvalitet ( rammestørrelse og hastighet/bildekvalitet )

5

Bildeområde ( velg bildeområde )

6

Gjenstående tid ( opptak av filmer ( b -modus) )

7

Tidskode ( Tidskode )

8

Filnavn ( filnavn )

9

Vindstøyreduksjon ( Wind Noise Reduction )

10

Hodetelefonvolum ( Hodetelefonvolum )

11

Utløsermodus (stillfotografering; filmer )

12

Lydnivå ( mikrofonfølsomhet )

1. 3

Mikrofonfølsomhet ( mikrofonfølsomhet )

14

Frekvensrespons ( Frequency Response )

15

Elektronisk VR-indikator ( Elektronisk VR )

16

Highlight display ( g6: Highlight Display )

Søkeren

Fotomodus

1

Batteriindikator ( batterinivå , kontroll av batterinivået i MB-N11 )

2

USB-strømforsyning ( USB Power Delivery )

3

Live view forhåndsvisningsindikator ( d9: Bruk innstillinger på Live View )

4

Vibrasjonsreduksjonsindikator ( Vibrasjonsreduksjon )

5

Intervalltimer-indikator ( Interval Timer Shooting )

t -ikonet ( t -ikonet )

"Ingen minnekort"-indikator ( Setter inn minnekort , intet minnekort satt inn )

Minnekort advarsel om høy temperatur ( Advarsel om høy temperatur minnekort )

6

Blitsmodus (blitsmoduser)

7

Utløsermodus ( c / E -knappen (utløsermodus/selvutløser) , utløsermodus )

8

Fokusmodus (fokusmodus)

9

AF-områdemodus ( AF-områdemodus )

10

Active D-Lighting ( Active D-Lighting )

11

Bildekontroll ( Still inn bildekontroll )

12

Hvitbalanse ( Hvitbalanse , Hvitbalanse , Hvitbalanse )

1. 3

Bildekvalitet ( Bildekvalitet )

14

Bildestørrelse ( Bildestørrelse )

15

Bildeområde ( velg bildeområde )

16

Bluetooth-tilkoblingsindikator ( Koble til smartenhet )

Flymodus ( Flymodus )

17

Wi-Fi-tilkoblingsindikator ( Wi-Fi-tilkobling )

18

Fokuspunkt ( Ta bilder ( b -modus) , AF-områdemodus )

19

Eksponerings- og blits-bracketing-indikator ( eksponering og blits-bracketing )

WB-bracketing-indikator ( hvitbalanse-bracketing )

ADL-bracketing-indikator ( ADL-bracketing )

HDR-indikator ( tar HDR-bilder )

Flereksponeringsindikator ( opprette en flereksponering )

20

Antall bilder i eksponerings- og blits-bracketing-sekvens ( eksponering og blits-bracketing )

Antall bilder i WB bracketing-sekvens ( hvitbalanse-bracketing )

Antall bilder i ADL-bracketing-sekvens ( ADL-bracketing )

HDR-eksponeringsdifferensial ( tar HDR-bilder )

Antall multippel eksponering ( opprette en multippel eksponering )

21

Motivsporings-AF (motivsporings -AF )

22

Blitskompensasjonsindikator ( blitskompensasjon )

23

Blitsklar-indikator ( bruker en blits på kameraet )

24

"k" (vises når minnet gjenstår for over 1000 eksponeringer; antall gjenværende eksponeringer )

25

Antall gjenværende eksponeringer ( antall gjenværende eksponeringer , minnekortkapasitet )

26

ISO-følsomhet ( S -knappen )

27

ISO-følsomhetsindikator ( S -knappen )

Auto ISO-følsomhetsindikator (Auto ISO Sensitivity Control )

28

Eksponeringskompensasjonsindikator ( E -knappen (Eksponeringskompensasjon )

29

Eksponeringsindikator

Eksponering ( eksponeringsindikatorer )

Eksponeringskompensasjon ( E -knappen (Eksponeringskompensasjon )

Automatisk bracketing ( Auto bracketing )

30

Blenderåpning ( A (blenderprioritert auto) , M (manuell) )

31

Blenderlåsikon (f4: Shutter Spd & Aperture Lock )

32

Lukkerhastighet ( S (lukkerprioritert auto) , M (manuell) )

33

Blitssynkroniseringsindikator ( e1: Flash Sync Speed )

34

FV-låsindikator ( FV-lås )

35

Autoeksponering (AE) lås ( eksponeringslås )

36

Brukerinnstillingsmodus ( U1 , U2 og U3 (brukerinnstillinger) )

37

Måling ( Metering )

38

Fokusindikator ( Manuell fokus )

39

Eksponeringsforsinkelsesmodus ( d4: Exposure Delay Mode )

40

Lukkertype ( d5: Lukkertype )

Stille fotografering ( Silent Photography )

41

Fotograferingsmodus ( modusvelgeren )

42

Fleksibel programindikator ( P (Programmert Auto) )

43

Flimmerdeteksjon ( flimmerreduksjonsopptak )

44

Lukkerhastighetslåsikon (f4: Lukkerhastighet og blenderlås )

45

AF-områdebraketter ( AF-områdemodus )

46

Temperaturvarsel

Filmmodus

1

Rammestørrelse og hastighet/bildekvalitet ( rammestørrelse og hastighet/bildekvalitet )

2

Bildeområde ( velg bildeområde )

3

Filnavn ( filnavn )

4

Ekstern opptakskontroll ( opptakere )

5

Opptaksindikator ( Ta opp filmer ( b -modus) )

"Ingen film"-indikator ( 0 -ikonet )

6

Tidskode ( Tidskode )

7

Gjenstående tid ( opptak av filmer ( b -modus) )

8

Destinasjon ( Destination )

9

Utløsermodus (stillfotografering; filmer )

10

Lydnivå ( mikrofonfølsomhet )

11

Mikrofonfølsomhet ( mikrofonfølsomhet )

12

Frekvensrespons ( Frequency Response )

1. 3

Vindstøyreduksjon ( Wind Noise Reduction )

14

Hodetelefonvolum ( Hodetelefonvolum )

15

Highlight display ( g6: Highlight Display )

16

Elektronisk VR-indikator ( Elektronisk VR )

Kontrollpanelet

1

Lukkerhastighetslåsikon (f4: Lukkerhastighet og blenderlås )

2

Lukkerhastighet ( S (Lukkerprioritert auto) , M (Manuell) )

3

Eksponeringskompensasjonsindikator ( E -knappen (Eksponeringskompensasjon )

Eksponeringskompensasjonsverdi ( E -knappen (Eksponeringskompensasjon )

4

Blenderlåsikon (f4: Shutter Spd & Aperture Lock )

5

Blenderåpning ( A (blenderprioritert auto) , M (manuell) )

6

USB-strømforsyning ( USB Power Delivery )

7

Batteriindikator ( batterinivå , kontroll av batterinivået i MB-N11 )

8

"k" (vises når minnet gjenstår for over 1000 eksponeringer; antall gjenværende eksponeringer )

9

Antall gjenværende eksponeringer ( antall gjenværende eksponeringer , minnekortkapasitet )

10

Utløsermodus ( c / E -knappen (utløsermodus/selvutløser) , utløsermodus )

11

ISO-følsomhet ( S -knappen )

12

Blitskompensasjonsindikator ( blitskompensasjon )

"Blits av"-ikon ( blitsmoduser )

1. 3

Blitssynkroniseringsindikator ( e1: Flash Sync Speed )