Bruk denne knappen til å endre eksponeringen fra verdien foreslått av kameraet. Eksponeringskompensasjon kan brukes til å gjøre bilder lysere eller mørkere.

–1 EV

Ingen eksponeringskompensasjon

+1 EV

Justering av eksponeringskompensasjon

 • Hold inne E -knappen og drei hovedkommandohjulet.

 • Velg mellom verdier mellom –5 EV (undereksponering) og +5 EV (overeksponering). Verdier mellom –3 EV og +3 EV er tilgjengelige i filmmodus.

 • Som standard gjøres endringer i trinn på 1/3 EV . Størrelsen på trinnene kan endres ved hjelp av egendefinert innstilling b1 [ EV - trinn for eksponeringskontroll ] til 1/2 EV.

 • Høyere verdier gjør motivet lysere, lavere verdier mørkere.

 • Eksponeringskompensasjon er ikke tilgjengelig i b -modus.

 • Justeringer av eksponeringskompensasjon vises i kontrollpanelet.

 • Normal eksponering kan gjenopprettes ved å sette eksponeringskompensasjon til ±0. Eksponeringskompensasjon tilbakestilles ikke når kameraet er slått av.

 • Ved andre verdier enn ±0,0 viser kameraet et E -ikon (filmmodus) eller et E -ikon og eksponeringsindikatoren (fotomodus) etter at du slipper E -knappen. Gjeldende verdi for eksponeringskompensasjon kan bekreftes ved å trykke på E -knappen.

  Observere

  Søker

Modus M
 • I opptaksmodus M påvirker eksponeringskompensasjonen kun eksponeringsindikatoren; lukkerhastighet og blenderåpning endres ikke.

 • Eksponeringsindikatoren og gjeldende verdi for eksponeringskompensasjon kan vises ved å trykke på E -knappen.

 • Når automatisk ISO-følsomhetskontroll (Auto ISO Sensitivity Control ) er aktiv, justeres ISO-følsomheten automatisk i henhold til verdien valgt for eksponeringskompensasjon.

Bruke en blits

Når en valgfri blitsenhet brukes, påvirker eksponeringskompensasjon både blitsnivå og eksponering, og endrer lysstyrken til både hovedmotivet og bakgrunnen. Egendefinert innstilling e3 [ Eksponeringskomp. for blits ] kan brukes til å begrense effekten av eksponeringskompensasjon kun til bakgrunnen.