De nye funksjonene som er tilgjengelige med kamera "C" firmware versjon 1.30 er beskrevet nedenfor.

Talememoer (kun Z 6II)

Et [ Talememo ]-alternativ er lagt til rollene som kan tildeles til [ Filmopptaksknapp ] via egendefinert innstilling f2 [ Egendefinerte kontroller ]. I rollen [ Voice memo ] kan filmopptaksknappen brukes til å ta opp og spille av talememoer på opptil ca. 60 sekunder mens et bilde vises.

Ta opp talememoer

 1. Velg [ Talememo ] for egendefinert innstilling f2 [ Egendefinerte kontroller ] > [ Filmopptaksknapp ].
 2. Velg avspillingsmodus og vis et bilde du vil legge til et talememo til.
 3. Trykk og hold nede filmopptaksknappen.
  • Opptaket fortsetter mens knappen trykkes.

  • Et b -ikon vises under opptak.

 4. Slipp filmopptaksknappen for å avslutte opptaket.
  • Bilder med talememoer er indikert med h -ikoner.

  • Opptaket avsluttes automatisk etter 60 sekunder.

Forsiktig: Talememoopptak
 • Talememoer kan ikke legges til bilder med eksisterende memoer (indikert med h -ikoner). Slett det eksisterende notatet før du prøver å spille inn et nytt notat.

 • Du kan ikke se andre bilder eller bruke berøringskontroller mens opptaket pågår.

 • Opptaket avsluttes hvis du:

  • trykk på O knappen,

  • gå ut av avspillingsmodus, eller

  • slå av kameraet.

 • Opptaket kan avsluttes hvis du trykker på utløserknappen eller bruker andre kamerakontroller.

 • Talememoer kan ikke tas opp på SD-minnekort hvis kortene er låst (skrivebeskyttet).

Stemmememo-lagringsplass

Talememoer for bilder tatt med [ Sikkerhetskopiering ] eller [ RAW primær - JPEG sekundær ] valgt for [ Sekundær sporfunksjon ] i fotoopptaksmenyen vil bli lagt til bildene på begge minnekortene.

Filnavn på talememo

Talememoer har filnavn på formen "DSC_ nnnn .WAV", der nnnn er et firesifret tall kopiert fra bildet som talememoet er knyttet til.

 • Talememoer for bilder tatt med [ Adobe RGB ] valgt for [ Color space ] i fotoopptaksmenyen har filnavn på formen "_DSC nnnn .WAV".

 • I stedet for "DSC", vil talememoer for bilder navngitt via [ Filnavn ] i fotoopptaksmenyen ha det samme prefikset på tre bokstaver som bildene de er knyttet til.

Spille talememoer

 1. Velg [ Talememo ] for egendefinert innstilling f2 [ Egendefinerte kontroller ] > [ Filmopptaksknapp ].
 2. Velg avspillingsmodus og vis et bilde med et h -ikon.
 3. Trykk på filmopptaksknappen.
  • Avspilling av talememo vil starte.

 4. Trykk på filmopptaksknappen igjen.

  • Avspilling av talememo vil avsluttes.

Forsiktig: Avspilling av talememo
 • Avspillingszoom er deaktivert under avspilling av talememo.

 • Avspillingen avsluttes hvis du:

  • se andre bilder,

  • trykk på O knappen,

  • gå ut av avspillingsmodus, eller

  • slå av kameraet.

 • Avspillingen kan avsluttes hvis du trykker på utløserknappen eller bruker andre kamerakontroller.

 • Beskyttelse av bilder beskytter også eventuelle tilknyttede talememoer. Beskyttelse kan ikke brukes separat.

 • Talememoer er ikke inkludert i bilder lastet opp til en datamaskin eller ftp-server ved hjelp av en WT-7. Talememoer er oppført som separate filer når bilder vises i HTTP-servermodus.

Sletter talememoer

Hvis du trykker på O knappen når du ser på et bilde merket med et h -ikon, vises en bekreftelsesdialog.

 • For å slette både bildet og talenotatet, uthev [ Bilde og talememo ] og trykk på O .

 • For å slette kun talememoet, uthev [ Kun talememo ] og trykk på O

 • For å fortsette avspillingen uten å slette noen av filene, trykk K .

 • Sletting av bilder sletter eventuelle tilknyttede talememoer.

 • Med bilder med to formater kan du velge å slette talememoet bare fra bildet på kortet i gjeldende spor, noe du kan gjøre ved å velge [ Valgt bilde ] og deretter [ Kun talememo ].

Alternativer for talememo

Oppsettmenyen tilbyr nå et [ Valgmemoalternativer ]-element som inneholder følgende alternativer for talememoopptak og -avspilling.

 • [ Voice memo control ] kontrollerer oppførselen til filmopptaksknappen under talememoopptak.

  • [ Trykk og hold ] (standard): Opptaket finner kun sted mens filmopptaksknappen trykkes inn og avsluttes når knappen slippes.

  • [ Trykk for å starte/stoppe ]: Trykk én gang på filmopptaksknappen for å starte opptaket og igjen for å avslutte opptaket.

 • [ Lydutgang ] kontrollerer avspillingsvolumet for talememo.

  • [ Høyttaler/hodetelefoner ]: Velg volumet som talememoer spilles med over kameraets høyttaler eller hodetelefoner som er koblet til kameraet.

  • [ Av ]: Talememoer spilles ikke av når filmopptaksknappen trykkes.

Farge- og lysstyrkeinnstillinger for portretter

Elementer [ Portrettinntrykksbalanse ] er lagt til i menyene for bilde- og filmopptak. Innstillinger kan finjusteres på fargetone- og lysstyrkeaksene og resultatene lagres som [ Modus 1 ], [ Modus 2 ] eller [ Modus 3 ]. De lagrede modusene kan brukes på nye bilder.

Opprette balansemoduser for portrettinntrykk

 1. Velg [ Portrettinntrykksbalanse ] i bilde- eller filmopptaksmenyen.
 2. Marker en modus fra [ Modus 1 ] til [ Modus 3 ] og trykk på 2 .
  • Alternativer for den valgte modusen vil vises.

 3. Juster fargetone og lysstyrke.
  • Trykk på 4 eller 2 for å justere fargetonen på M (magenta)–Y (gul) aksen. Magenta øker når du beveger deg mot M, gult (gult) når du beveger deg mot Y.

  • Trykk på 1 eller 3 for å justere lysstyrken. Lysstyrken øker når verdiene går opp og avtar når de går ned.

  • De valgte verdiene vises til høyre for rutenettet.

  • For å gjenopprette standardinnstillinger, trykk på O knappen.

 4. Lagre endringer.

  • Trykk på J for å lagre endringer og gå ut til menyene.

  • Modi som har blitt endret fra standardverdier er indikert med stjerner (“ U ”).

  • Gjenta trinn 1 til 4 for å opprette flere moduser.

 5. Marker [ Modus 1 ], [ Modus 2 ], [ Modus 3 ] eller [ Av ] i [ Portrett inntrykksbalanse ]-skjermen og trykk på J

  • Den valgte modusen vil bli brukt på alle etterfølgende bilder.

  • Hvis du velger [ Av ] (standardinnstillingen) deaktiveres balanse for stående visninger.

Forsiktig: Portrettinntrykksbalanse
 • [ Stående visningsbalanse ] vil ikke være tilgjengelig hvis:

  • [ Monokrom ] eller [ Kreativ bildekontroll ] er valgt for [ Still inn bildekontroll ] eller

  • [ N-Log ] eller [ HDR (HLG) ] er valgt for [ HDMI ] > [ Advanced ] > [ N-Log/HDR (HLG) output options ] i oppsettmenyen.

 • Verdiene som er valgt for portrettinntrykksbalanse kan ikke vises i kameraavspillingsskjermen, i [ NEF (RAW)-behandling ]-skjermen i retusjeringsmenyen eller i Nikons NX Studio-programvare.

 • Innstillinger for portrettinntrykksbalanse for eksisterende bilder kan ikke endres med NX Studio eller [ NEF (RAW)-behandling ]-elementet i retusjeringsmenyen.