Kameraet kan vise blitsinformasjon for en SB-5000- eller SB-500-blitsenhet montert på kameraets tilbehørssko og konfigurert som en masterblits for optisk AWL, samt for eksterne blitsenheter som styres via radio AWL ved bruk av en WR-R10. For å se blitsinformasjon, trykk på DISP -knappen i fotomodus ( DISP -knappen ).

Blitskontrollmodus vises

Gruppe Flash

1

Flash-klar-indikator 1

2

Ekstern blitskontroll ( Ekstern blitskontroll )

FP-indikator ( e1: Flash Sync Speed )

3

Kanal 2 ( etablere en trådløs tilkobling , gruppeblits )

4

Link mode 3 ( Link Mode )

5

Gruppeblitskontrollmodus 4

Gruppeblitsmodus ( gruppeblits , gruppeblits )

Blitskompensasjon/blitsnivå (utgang; gruppeblits , gruppeblits )

6

Ekstern blitskontrollmodus 2 ( alternativer for trådløs blits )

Rask trådløs kontroll

1

Flash-klar-indikator 1

2

Ekstern blitskontroll ( Ekstern blitskontroll )

FP-indikator ( e1: Flash Sync Speed )

3

Kanal 2 ( etablering av en trådløs tilkobling , rask trådløs kontroll (kun SB-5000) )

4

Link mode 3 ( Link Mode )

5

Gruppe C blitskontrollmodus og blitsnivå (utgang; Rask trådløs kontroll , Rask trådløs kontroll (kun SB-5000) )

6

Blitskompensasjon ( Rask trådløs kontroll , Rask trådløs kontroll (kun SB-5000) )

7

A:B-forhold ( Rask trådløs kontroll , Rask trådløs kontroll (kun SB-5000) )

8

Ekstern blitskontrollmodus 2 ( alternativer for trådløs blits )

Gjenta fjernkontroll

1

Flash-klar-indikator 1

2

Ekstern blitskontroll ( Ekstern blitskontroll )

3

Utgang ( Remote Repeating , Remote Repeating (kun SB-5000) )

4

Kanal 2 ( etablere en trådløs tilkobling , fjernrepetisjon (kun SB-5000) )

5

Link mode 3 ( Link Mode )

6

Gruppestatus (aktivert/deaktivert; Remote Repeating , Remote Repeating (kun SB-5000) )

7

Tider ( Remote Repeating , Remote Repeating (kun SB-5000) )

Frekvens ( Remote Repeating , Remote Repeating (kun SB-5000) )

8

Ekstern blitskontrollmodus 2 ( alternativer for trådløs blits )

  1. Vises i radio AWL når alle blitsenheter er klare.

  2. Optisk AWL er indikert med Y , radio AWL med Z , felles optisk og radio AWL med begge ikonene sammen. Optisk AWL-kanal for felles optisk og radio-AWL vises kun når SB-500 brukes som masterblits.

  3. Vises bare når radio AWL eller felles optisk og radio AWL brukes.

  4. Ikoner vises for hver gruppe bare når felles optisk og radio-AWL brukes.

Blitsinformasjon og kamerainnstillinger

Blitsinformasjonsdisplayet viser utvalgte kamerainnstillinger, inkludert opptaksmodus, lukkerhastighet, blenderåpning og ISO-følsomhet.

i -knappen

Blitsinnstillinger kan endres ved å trykke på i -knappen i blitsinfodisplayet. De tilgjengelige alternativene varierer med blitsenheten og de valgte innstillingene. Du kan også teste blitsen.