Språkalternativet i oppsettmenyen utheves automatisk første gang menyene vises. Velg et språk og still inn kameraklokken.

 1. Slå på kameraet.
 2. Marker [ Language ] i oppsettmenyen og trykk på 2 .
  • Elementet [ Språk ] utheves automatisk i oppsettmenyen første gang G -knappen trykkes ned etter kjøpet.

  • For informasjon om bruk av menyene, se "Bruke menyene" ( Bruke menyene ).

 3. Velg et språk.

  Trykk på 1 eller 3 for å utheve ønsket språk og trykk på J (språkene som er tilgjengelige varierer med landet eller regionen der kameraet opprinnelig ble kjøpt).

 4. Uthev [ Tidssone og dato ] og trykk på 2 .
 5. Velg en tidssone.
  • Velg [ Tidssone ] i [ Tidssone og dato ]-skjermen.

  • Marker en tidssone i [ Tidssone ]-skjermen og trykk på J

  • Displayet viser et tidssonekart som viser de valgte byene i den valgte sonen og forskjellen mellom tiden i den valgte sonen og UTC.

 6. Slå sommertid på eller av.
  • Velg [ Sommertid ] i [ Tidssone og dato ]-skjermen.

  • Marker [ On ] (sommertid på) eller [ Off ] (sommertid av) og trykk på J .

  • Velger du [ ] går klokken én time fremover; for å angre effekten, velg [ Av ].

 7. Still klokken.
  • Velg [ Dato og klokkeslett ] i [ Tidssone og dato ]-skjermen.

  • Trykk på J etter å ha brukt multivelgeren for å stille klokken til dato og klokkeslett i den valgte tidssonen (merk at kameraet bruker en 24-timers klokke).

 8. Velg et datoformat.
  • Velg [ Datoformat ] i [ Tidssone og dato ]-skjermen.

  • Marker ønsket dato (år, måned og dag) visningsrekkefølge og trykk på J .

 9. Gå ut av menyene.

  Trykk lett utløseren halvveis ned for å gå tilbake til opptaksmodus.

t -ikonet

Et blinkende t -ikon i opptaksdisplayet indikerer at kameraklokken er tilbakestilt. Datoen og klokkeslettet som ble tatt opp med nye bilder vil ikke være korrekte; bruk alternativet [ Tidssone og dato ] > [ Dato og klokkeslett ] i oppsettmenyen for å stille klokken til riktig klokkeslett og dato. Kameraklokken drives av et uavhengig klokkebatteri. Klokkebatteriet lades når hovedbatteriet er satt inn i kameraet. Det tar ca. 2 dager å lade. Når den er ladet, vil den drive klokken i omtrent en måned.

SnapBridge

Bruk SnapBridge-appen til å synkronisere kameraklokken med klokken på en smarttelefon eller nettbrett (smartenhet). Se SnapBridge online-hjelp for detaljer.