Tabellen nedenfor viser bufferkapasitet og det omtrentlige antallet bilder som kan lagres på et 128 GB 1 -kort ved forskjellige bildekvaliteter og -størrelser når [ FX (36 × 24) ] er valgt for [ Velg bildeområde ]. Faktisk kapasitet varierer med opptaksforholdene og typen kort.

Z 7II :

Bildekvalitet

Bildestørrelse

Filstørrelse

Antall gjenværende eksponeringer 2

Bufferkapasitet 2, 3

NEF (RAW), Tapsfri komprimert, 12-bit

Stor

Ca. 36,8 MB

1600 rammer

77 rammer

Medium

Ca. 26,8 MB

2200 rammer

46 rammer

Liten

Ca. 20,4 MB

3000 rammer

49 rammer

NEF (RAW), Tapsfri komprimert, 14-bit

Stor

Ca. 47,3 MB

1400 rammer

63 rammer

NEF (RAW), komprimert, 12-bit

Stor

Ca. 32,7 MB

2200 rammer

82 rammer

NEF (RAW), komprimert, 14-bit

Stor

Ca. 40,8 MB

1800 rammer

70 rammer

NEF (RAW), ukomprimert, 12-bit

Stor

Ca. 66,3 MB

1600 rammer

56 rammer

NEF (RAW), ukomprimert, 14-bit

Stor

Ca. 76,8 MB

1400 rammer

48 rammer

JPEG fin 4

Stor

Ca. 15,7 MB

4000 rammer

113 rammer

Medium

Ca. 10,5 MB

7000 rammer

200 rammer

Liten

Ca. 6,0 MB

14.100 rammer

200 rammer

JPEG normal 4

Stor

Ca. 11,2 MB

8100 rammer

118 rammer

Medium

Ca. 6,6 MB

13.700 rammer

200 rammer

Liten

Ca. 3,3 MB

27.000 rammer

200 rammer

JPEG grunnleggende 4

Stor

Ca. 3,3 MB

15.900 rammer

133 rammer

Medium

Ca. 2,2 MB

26.300 rammer

200 rammer

Liten

Ca. 1,4 MB

51.300 rammer

200 rammer

Z 6II :

Bildekvalitet

Bildestørrelse

Filstørrelse

Antall gjenværende eksponeringer 2

Bufferkapasitet 2, 3

NEF (RAW), Tapsfri komprimert, 12-bit

Stor

Ca. 20,6 MB

3000 rammer

124 rammer

Medium

Ca. 15,2 MB

4000 rammer

124 rammer

Liten

Ca. 11,7 MB

5400 rammer

131 rammer

NEF (RAW), Tapsfri komprimert, 14-bit

Stor

Ca. 26,4 MB

2600 rammer

200 rammer

NEF (RAW), komprimert, 12-bit

Stor

Ca. 18,4 MB

4000 rammer

145 rammer

NEF (RAW), komprimert, 14-bit

Stor

Ca. 22,8 MB

3300 rammer

200 rammer

NEF (RAW), ukomprimert, 12-bit

Stor

Ca. 36,4 MB

3000 rammer

98 rammer

NEF (RAW), ukomprimert, 14-bit

Stor

Ca. 42,0 MB

2600 rammer

126 rammer

JPEG fin 4

Stor

Ca. 9,3 MB

7300 rammer

200 rammer

Medium

Ca. 6,4 MB

12.100 rammer

Liten

Ca. 3,9 MB

22.600 rammer

JPEG normal 4

Stor

Ca. 6,3 MB

14.300 rammer

Medium

Ca. 3,8 MB

23.700 rammer

Liten

Ca. 2,0 MB

42.400 rammer

JPEG grunnleggende 4

Stor

Ca. 2,4 MB

27 800 rammer

Medium

Ca. 1,7 MB

44.300 rammer

Liten

Ca. 1,1 MB

81 200 rammer

  1. Tallene er for et SONY CEB-G128 CFexpress-minnekort (fra august 2020).

  2. Antall bilder som kan lagres på minnekort eller lagres i minnebuffer varierer med scenen som er tatt opp.

  3. Maksimalt antall eksponeringer som kan lagres i minnebuffer ved ISO 100. Kan falle i enkelte situasjoner, inkludert når:

    • Et JPEG-alternativ med optimal komprimering ([ m ]) er valgt for [ Bildekvalitet ]

    • [ ] er valgt for [ Automatisk forvrengningskontroll ]

  4. Tallene forutsetter at et alternativ med størrelsesprioritet (et alternativ som ikke er merket med [ m ]) er valgt for [ Bildekvalitet ]. Hvis du velger et alternativ for optimal komprimering ([ m ]), øker filstørrelsen; antall bilder og bufferkapasitet faller tilsvarende.