For å vise egendefinerte innstillinger, velg kategorien A i kameramenyene.

Egendefinerte innstillinger brukes til å tilpasse kamerainnstillinger for å passe individuelle preferanser. Egendefinerte innstillinger-menyen er delt inn i to nivåer.

Følgende egendefinerte innstillinger er tilgjengelige: 1

Punkt

0

[ Tilbakestill egendefinerte innstillinger ]

Tilbakestill egendefinerte innstillinger

a [ Autofokus ]

a1

[ AF-C prioritetsvalg ]

a1: AF-C prioritetsvalg

a2

[ AF-S prioritetsvalg ]

a2: AF-S prioritetsvalg

a3

[ Fokussporing med låsing ]

a3: Fokussporing med Lock-On

a4

[ Fokuspunkter brukt ]

a4: Fokuspunkter brukt

a5

[ Lagre punkter etter orientering ]

a5: Lagre poeng etter orientering

a6

[ AF-aktivering ]

a6: AF-aktivering

a7

[ Begrens valg av AF-områdemodus ]

a7: Begrens valg av AF-områdemodus

a8

[ Fokuspunkt omsluttende ]

a8: Fokuspunkt omslag

a9

[ Fokuspunktalternativer ]

a9: Fokuspunktalternativer

a10

[ Lavt lys AF ]

a10: AF med lite lys

a11

[ Innebygd AF-hjelpelys ]

a11: Innebygd AF-hjelpelys

a12

[ Manuell fokusring i AF-modus ] 2

a12: Manuell fokusring i AF-modus

b [ Måling/eksponering ]

b1

[ EV-trinn for eksponeringskontroll ]

b1: EV Steps for Exposure Cntrl

b2

[ Enkel eksponeringskompensasjon ]

b2: Enkel eksponeringskompensasjon

b3

[ Sentrumsvektet område ]

b3: Sentervektet område

b4

[ Finjuster optimal eksponering ]

b4: Finjuster optimal eksponering

c [ Timer/AE-lås ]

c1

[ Utløserknapp AE-L ]

c1: Utløserknapp AE-L

c2

[ Selvutløser ]

c2: Selvutløser

c3

[ Forsinkelse av avslåing ]

c3: Avslåingsforsinkelse

d [ Fotografering/visning ]

d1

[ CL-modus opptakshastighet ]

d1: CL-modus Opptakshastighet

d2

[ Maks. kontinuerlig utgivelse ]

d2: Maks. Kontinuerlig utgivelse

d3

[ Synk. alternativer for frigjøringsmodus ]

d3: Synk. Utløsermodusalternativer

d4

[ Modus for eksponeringsforsinkelse ]

d4: Eksponeringsforsinkelsesmodus

d5

[ Lukkertype ]

d5: Lukkertype

d6

[ Utvidede lukkerhastigheter (M) ]

d6: Utvidede lukkerhastigheter (M)

d7

[ Begrens valgbart bildeområde ]

d7: Begrens valgbart bildeområde

d8

[ Filnummersekvens ]

d8: Filnummersekvens

d9

[ Bruk innstillinger for direktevisning ]

d9: Bruk innstillinger på Live View

d10

[ Visning av rammenett ]

d10: Framing Grid Display

d11

[ Topp i fokus ]

d11: Focus Peaking

d12

[ Se alt i kontinuerlig modus ]

d12: Vis alle i kontinuerlig modus

e [ Bracketing/blits ]

e1

[ Blitssynkroniseringshastighet ]

e1: Flash-synkroniseringshastighet

e2

[ Blits lukkerhastighet ]

e2: Blits lukkerhastighet

e3

[ Eksponeringskomp. for blits ]

e3: Eksponeringskomp. for Flash

e4

[ Auto c ISO-følsomhetskontroll ]

e4: Auto c ISO-følsomhetskontroll

e5

[ Modelleringsblits ]

e5: Modelleringsblits

e6

[ Auto bracketing (modus M) ]

e6: Auto Bracketing (Modus M)

e7

[ Bracketrekkefølge ]

e7: Bracketing Order

f [ Kontroller ]

f1

[ Tilpass i -menyen ]

f1: Tilpass i -menyen

f2

[ Egendefinerte kontroller ]

f2: Egendefinerte kontroller

f3

[ OK-knapp ]

f3: OK-knapp

f4

[ Lukkerspd og blenderåpning ]

f4: Lukkerspd og blenderlås

f5

[ Tilpass kommandohjul ]

f5: Tilpass kommandohjul

f6

[ Slippknapp for å bruke skiven ]

f6: Utløserknapp for å bruke skive

f7

[ Reversindikatorer ]

f7: Reversindikatorer

f8

[ Reversering for fokus ]

f8: Omvendt ring for fokus

f9

[ Tilordne MB-N11-knapper ]

f9: Tilordne MB-N11-knapper

g [ Film ]

g1

[ Tilpass i -menyen ]

g1: Tilpass i -menyen

g2

[ Egendefinerte kontroller ]

g2: Egendefinerte kontroller

g3

[ OK-knapp ]

g3: OK-knapp

g4

[ AF-hastighet ]

g4: AF-hastighet

g5

[ AF-sporingsfølsomhet ]

g5: AF-sporingsfølsomhet

g6

[ Uthev display ]

g6: Marker Display

g7

[ Tilordne MB-N11-knapper ]

g7: Tilordne MB-N11-knapper

  1. Elementer endret fra standardverdier er indikert med stjerner (" U ").

  2. Kun tilgjengelig med kompatible linser.

Se også

"Standarder for egendefinerte innstillinger" (standardinnstillinger for egendefinerte innstillinger )