Du kan kanskje løse eventuelle problemer med kameraet ved å følge trinnene nedenfor. Sjekk denne listen før du kontakter forhandleren eller en Nikon-autorisert servicerepresentant.

TRINN 1

Sjekk listen over vanlige problemer.
Vanlige problemer og løsninger er oppført i følgende avsnitt:

TRINN 2

Slå av kameraet og ta ut batteriet, vent deretter et minutt, sett inn batteriet igjen og slå på kameraet.

Kameraet kan fortsette å skrive data til minnekortet etter fotografering. Vent minst ett minutt før du tar ut batteriet.

TRINN 3

Søk på Nikons nettsteder.

TRINN 4

Rådfør deg med en Nikon-autorisert servicerepresentant.

Gjenoppretter standardinnstillinger
  • Avhengig av gjeldende innstillinger kan enkelte menyelementer og andre funksjoner være utilgjengelige. For å få tilgang til menyelementer som er nedtonet eller funksjoner som ellers ikke er tilgjengelige, prøv å gjenopprette standardinnstillingene ved å bruke [ Tilbakestill alle innstillinger ]-elementet i oppsettmenyen.

  • Vær imidlertid oppmerksom på at profiler for trådløst nettverk, informasjon om opphavsrett og andre brukergenererte oppføringer også tilbakestilles. Etter tilbakestilling kan ikke innstillingene gjenopprettes.