Ved å trykke på i -knappen under avspillingszoom eller avspilling på full skjerm eller miniatyrbilde vises i -menyen for avspillingsmodus. Marker elementer og trykk på J eller 2 for å velge.

Trykk på i -knappen igjen for å gå tilbake til avspilling.

Bilder

Alternativ

Beskrivelse

[ Rask beskjæring ] 1

Lagre en kopi av det gjeldende bildet som er beskåret i området som er synlig på skjermen. Dette alternativet er ikke tilgjengelig når RGB-histogrammer vises ( RGB-histogram ).

[ Vurdering ]

Vurder gjeldende bilde ( Ranger bilder ).

[ Velg for å sende til smartenhet ]

Velg gjeldende bilde for opplasting ( Velg for å sende ). Alternativet som vises varierer med typen enhet som er tilkoblet.

[ Velg å sende til datamaskinen ]

[ Velg å sende (WT) ]

[ Retusjere ]

Lag en retusjert kopi av gjeldende bilde ( N Retusjmenyen: Lage retusjerte kopier ).

[ Hopp til kopi på annet kort ]

Hvis det gjeldende bildet er ett av et par opprettet med [ Backup ] eller [ RAW primær - JPEG sekundær ] valgt for [ Sekundær sporfunksjon ], vises kopien på kortet i det andre sporet ved å velge dette alternativet.

[ Velg spor og mappe ]

Velg et spor og en mappe for avspilling. Merk et spor og trykk på 2 for å vise en liste over mappene på minnekortet i det valgte sporet. Du kan deretter merke en mappe og trykke på J for å se bildene den inneholder.

[ Beskytt ]

Legg til beskyttelse til eller fjern beskyttelse fra gjeldende bilde ( Beskytte bilder mot sletting ).

[ Opphev beskyttelsen av alle ] 2

Fjern beskyttelsen fra alle bilder i mappen som er valgt for [ Avspillingsmappe ] i avspillingsmenyen.

[ Sammenligning side ved side ] 3

Sammenlign retusjerte kopier med originalene.

 1. Kun tilgjengelig under avspillingszoom.

 2. Ikke tilgjengelig under avspillingszoom.

 3. Bare tilgjengelig når en retusjert kopi (indikert med et p -ikon) eller kildebildet for en retusjert kopi er valgt.

[ Sammenligning side om side ]

Velg [ Sammenligning side ved side ] for å sammenligne retusjerte kopier med de ikke-retusjerte originalene.

1

Alternativer som brukes til å lage kopi

2

Kildebilde

3

Retusjert eksemplar

 • Kildebildet vises til venstre, den retusjerte kopien til høyre.

 • Alternativene som brukes til å lage kopien, er oppført øverst på skjermen.

 • Trykk 4 eller 2 for å bytte mellom kildebildet og den retusjerte kopien.

 • Hvis kopien er et overlegg laget av flere kildebilder, trykk 1 eller 3 for å se de andre bildene.

 • Hvis kilden har blitt kopiert flere ganger, trykk 1 eller 3 for å se de andre kopiene.

 • For å se det uthevede bildet i full skjerm, trykk og hold X -knappen.

 • Trykk på J for å gå tilbake til avspilling med det uthevede bildet vist på full skjerm.

 • For å avslutte til avspilling, trykk på K -knappen.

 • Kildebildet vil ikke vises hvis kopien ble laget fra et fotografi som nå er beskyttet.

 • Kildebildet vil ikke vises hvis kopien ble laget fra et fotografi som siden har blitt slettet.

Filmer

Alternativ

Beskrivelse

[ Vurdering ]

Vurder gjeldende bilde ( Ranger bilder ).

[ Velg å sende til datamaskinen ]

Velg gjeldende bilde for opplasting ( Velg for å sende ).

[ Velg å sende (WT) ]

[ Volumkontroll ]

Juster avspillingsvolumet.

[ Trim film ]

Trim opptakene fra gjeldende film og lagre den redigerte kopien i en ny fil ( velg start-/sluttpunkt ).

[ Velg spor og mappe ]

Velg et spor og en mappe for avspilling. Merk et spor og trykk på 2 for å vise en liste over mappene på minnekortet i det valgte sporet. Du kan deretter merke en mappe og trykke på J for å se bildene den inneholder.

[ Beskytt ]

Legg til beskyttelse til eller fjern beskyttelse fra gjeldende bilde ( Beskytte bilder mot sletting ).

[ Opphev beskyttelsen av alle ]

Fjern beskyttelsen fra alle bilder i mappen som er valgt for [ Avspillingsmappe ] i avspillingsmenyen.

Filmer (avspilling satt på pause)

Alternativ

Beskrivelse

9

[ Velg start-/sluttpunkt ]

Trim opptakene fra gjeldende film og lagre den redigerte kopien i en ny fil ( velg start-/sluttpunkt ).

4

[ Lagre gjeldende ramme ]

Lagre et valgt bilde som et JPEG-stillbilde ( Lagre gjeldende bilde ).

Velg for å sende

Følg trinnene nedenfor for å velge det gjeldende bildet for opplasting til en smartenhet eller datamaskin.

 • i -menyen som brukes til å velge bilder for opplasting varierer med typen enhet som er tilkoblet:

  • [ Velg for å sende til smartenhet ]: Vises når kameraet er koblet til en smartenhet via innebygd Bluetooth ved hjelp av [ Koble til smartenhet ] i oppsettmenyen ( Koble til smartenhet ).

  • [ Velg for å sende til datamaskin ]: Vises når kameraet er koblet til en datamaskin via innebygd Wi-Fi ved hjelp av [ Koble til PC ] i oppsettmenyen ( Koble til PC ).

  • [ Velg å sende (WT) ]: Vises når kameraet er koblet til en datamaskin via en WT-7 trådløs sender (tilgjengelig separat) ved å bruke elementet [ Trådløs sender (WT-7) ] i oppsettmenyen ( Wireless Transmitter (WT ) -7) ).

 • Filmer kan ikke velges for opplasting når kameraet er koblet til en smartenhet via SnapBridge-appen.

 • Maksimal filstørrelse for filmer lastet opp på andre måter er 4 GB.

 1. Velg ønsket bilde og trykk på i -knappen.

 2. Marker [ Velg for å sende til smartenhet ], [ Velg for å sende til datamaskin ] eller [ Velg for å sende (WT) ] og trykk på J

  Bildet vil bli merket med et W -ikon.

Fjerner opplastingsmerking

For å fjerne opplastingsmerking, gjenta trinn 1 og 2.

Velg Start/sluttpunkt

Trim opptakene fra gjeldende film og lagre den redigerte kopien i en ny fil.

 1. Vis en film i full skjerm.

 2. Sett filmen på pause på den nye åpningsrammen.

  • Trykk på J -knappen for å starte avspilling av filmer. Trykk på 3 for å pause.

  • Din omtrentlige posisjon i filmen kan fastslås fra fremdriftslinjen for filmen.

  • Trykk 4 eller 2 eller roter hovedkommandohjulet for å finne ønsket ramme.

 3. Velg [ Velg start-/sluttpunkt ].

  Trykk på i -knappen, uthev [ Velg start-/sluttpunkt ], og trykk på J .

 4. Velg startpunktet.

  For å lage en kopi som begynner fra gjeldende ramme, uthev [ Startpunkt ] og trykk på J

 5. Bekreft det nye startpunktet.
  • Hvis ønsket ramme ikke vises for øyeblikket, trykk 4 eller 2 for å spole frem eller tilbake.

  • Drei hovedkommandohjulet ett stopp for å hoppe frem eller tilbake 10 s.

  • Roter underkommandohjulet for å hoppe til siste eller første bilde.

 6. Velg sluttpunktet.

  Trykk på midten av undervelgeren for å bytte til verktøyet for valg av endepunkt ( x ) og velg deretter lukkerammen ( x ) som beskrevet i trinn 5.

 7. Trykk 1 for å lage kopien.

 8. Forhåndsvis kopien.
  • For å forhåndsvise kopien, uthev [ Forhåndsvisning ] og trykk på J (for å avbryte forhåndsvisningen og gå tilbake til menyen for lagringsalternativer, trykk 1 ).

  • For å forlate gjeldende kopi og gå tilbake til trinn 5, uthev [ Avbryt ] og trykk på J

 9. Velg et lagringsalternativ.
  • Velg [ Lagre som ny fil ] og trykk på J -knappen for å lagre den redigerte kopien som en ny fil.

  • For å erstatte den originale filmen med den redigerte kopien, uthev [ Overskriv eksisterende fil ], trykk på J og uthev deretter [ Ja ] og trykk på J .

Trimming av filmer
 • Kopien vil ikke bli lagret hvis det ikke er nok plass på minnekortet.

 • Filmer som er mindre enn to sekunder lange kan ikke redigeres med [ Velg start-/sluttpunkt ].

 • Kopier har samme tidspunkt og dato for opprettelse som originalen.

Fjerner åpnings- eller lukkeopptak
 • For å fjerne bare det avsluttende opptakene fra en film, velg [ Sluttpunkt ] i trinn 4, velg avslutningsrammen og fortsett til trinn 7 uten å trykke på midten av undervelgeren i trinn 6.

 • For å fjerne bare åpningsopptakene, fortsett til trinn 7 uten å trykke på midten av undervelgeren i trinn 6.

Alternativet [ Trim Movie ] (retusjeringsmeny)

Filmer kan også redigeres ved å bruke [ Trim movie ]-elementet i retusjeringsmenyen.

Lagre gjeldende ramme

Lagre en valgt ramme som et JPEG-stillbilde.

 1. Sett filmen på pause på ønsket bilde.
  • Trykk på 3 for å pause avspillingen.

  • Trykk 4 eller 2 for å finne ønsket ramme.

 2. Velg [ Lagre gjeldende ramme ].

  Trykk på i -knappen, uthev deretter [ Lagre gjeldende ramme ] og trykk på J for å lage en JPEG-kopi av gjeldende ramme.

[ Lagre gjeldende ramme ]
 • Stillbilder lagres med dimensjonene valgt for [ Bildestørrelse/bildehastighet ] i filmopptaksmenyen da filmen ble tatt opp.

 • De kan ikke retusjeres.

 • Enkelte kategorier med bildeinformasjon vises ikke under avspilling.