1

Still inn bildekontroll ( Still inn bildekontroll )

2

Hvitbalanse ( Hvitbalanse )

3

Rammestørrelse og hastighet/bildekvalitet ( rammestørrelse og hastighet/bildekvalitet )

4

Mikrofonfølsomhet ( mikrofonfølsomhet )

5

Velg bildeområde ( Velg bildeområde)

6

Måling ( Metering )

7

Wi-Fi-tilkobling ( Wi-Fi-tilkobling )

8

Destinasjon ( Destination )

9

Elektronisk VR ( Elektronisk VR )

10

Vibrasjonsreduksjon ( Vibrasjonsreduksjon )

11

AF-områdemodus ( AF-områdemodus )

12

Fokusmodus (fokusmodus)

[ Samme som bildeinnstillinger ]

Hvis [ Samme som bildeinnstillinger ] er valgt for [ Still inn bildekontroll ], [ Hvitbalanse ], [ Aktiv D-Lighting ] eller [ Vibrasjonsreduksjon ] i filmopptaksmenyen, vil et h -ikon vises øverst til venstre på i -menyen. Endringer i innstillingen fra i -menyen i fotomodus vil også gjelde i filmmodus og omvendt .

Still inn bildekontroll

Velg en bildekontroll for filmopptak. For mer informasjon, se "Stillbilder" ( Still inn bildekontroll ).

Hvit balanse

Juster hvitbalansen for filmopptak. For mer informasjon, se "Stillbilder" ( Hvitbalanse ).

Rammestørrelse og pris/bildekvalitet

Velg filmbildestørrelse (i piksler), bildefrekvens og filmkvalitet.

Filmkvalitet

Velg mellom [ Høy kvalitet ] og [ Normal ]. En stjerne (" m ") vises i ikonet for [ Bildestørrelse/bildefrekvens ] når [ Høy kvalitet ] er valgt. Noen alternativer for bildestørrelse/hastighet støtter begge innstillingene, mens andre støtter kun [ Høy kvalitet ] eller bare [ Normal ].

Rammestørrelse/bildehastighet

Maksimal bithastighet og opptakstid for hvert [ Frame size/frame rate ]-alternativ vises nedenfor. Bithastigheten varierer med alternativet som er valgt for filmkvalitet.

Alternativ 1

Maks. bithastighet

Maks. opptakstid

Høy kvalitet

Vanlig

4

[ 3840×2160; 60p ] 2, 3, 4

5

360 Mbps

29 min. 59 s 6

5

[ 3840×2160; 50p ] 2, 3, 4

r

[ 3840×2160; 30p ] 2

144 Mbps

9

29 min. 59 s 10

s

[ 3840×2160; 25p ] 2

t

[ 3840×2160; 24p ] 2

w

[ 1920×1080; 120p ] 3, 7, 8

x

[ 1920×1080; 100p ] 3, 7, 8

y / y

[ 1920×1080; 60p ]

56 Mbps

28 Mbps

z / z

[ 1920×1080; 50p ]

1 1

[ 1920×1080; 30p ]

28 Mbps

14 Mbps

2 2

[ 1920×1080; 25p ]

3 3

[ 1920×1080; 24p ]

A

[ 1920×1080; 30p × 4 (sakte film) ] 7, 8

36 Mbps

9

3 min.

B

[ 1920×1080; 25p × 4 (sakte film) ] 7, 8

C

[ 1920×1080; 24p × 5 (sakte film) ] 7, 8

29 Mbps

 1. Bildehastighetene for 120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p og 24p er henholdsvis 119,88 fps, 100 fps, 59,94 fps, 50 fps, 29,97 fps, 25 fps, og 723 fps.

 2. Filmer tas opp i 4K UHD.

 3. Bildefrekvensen som er valgt for [ Bildestørrelse/bildefrekvens ] avviker fra frekvensen som vises på skjermen under opptak og avspilling. Ved rammestørrelser/hastigheter på 3840 × 2160; 60p og 3840 × 2160; 50p, vil bildefrekvensen for opptak via HDMI avvike fra den valgte verdien.

 4. Ikke tilgjengelig på Z 7II når et DX-objektiv er festet.

 5. Filmkvalitet fastsatt til [ Normal ].

 6. Hvis minnekortet har en kapasitet på over 32 GB, vil opptaket for hver film fortsette opp til maksimal filmlengde. Filmer som er tatt opp på kort med en kapasitet på 32 GB eller mindre når sin maksimale lengde når 4 GB med opptak er tatt opp, og dette gjenspeiles i verdien for gjenværende tid som vises på skjermen.

 7. Ikke tilgjengelig på Z 6II når et DX-objektiv er festet.

 8. Bildeområde fiksert til [ DX ] (Z 7II) eller [ FX ] (Z 6II). Velge [ Wide-area AF (L-personer) ], [ Wide-area AF (L-dyr) ], [ Auto-område AF (mennesker) ] eller [ Auto-område AF (dyr) ] for AF-område-modus aktiverer ikke ansikts-/øyegjenkjenning eller dyregjenkjenning AF.

 9. Filmkvalitet fastsatt til [ Høy kvalitet ].

 10. Hvis minnekortet har en kapasitet på over 32 GB, vil opptaket for hver film fortsette opp til maksimal filmlengde. Hvis kortets kapasitet er 32 GB eller mindre, vil opptaket fortsette opp til maksimal filmlengde, men hver film kan lagres i opptil 8 filer. Hver av disse filene vil være maksimalt 4 GB store. Antall filer og lengden på hver fil varierer med alternativene som er valgt for [ Bildestørrelse/bildefrekvens ] og [ Filmkvalitet ].

Alternativet som er valgt for [ Rammestørrelse og hastighet/bildekvalitet ] vises i displayet under opptak.

3840 × 2160; 60p og 3840 × 2160; 50p
 • Følgende begrensninger gjelder ved innstillinger for bildestørrelse/bildehastighet på 3840 × 2160; 60p og 3840 × 2160; 50p.

  • Z 7II : Bildeområdet er fastsatt til [ FX ]. Den faktiske avlingen tilsvarer imidlertid omtrent 93 % av den når [ FX ] er valgt ved bildestørrelser/hastigheter på 3840 × 2160; 30p, 3840 × 2160; 25p og 3840 × 2160; 24p.

  • Z 6II : Bildeområdet er fastsatt til [ DX ]. Den faktiske beskjæringen tilsvarer det når [ DX ] er valgt ved bildestørrelser/hastigheter på 3840 × 2160; 30p, 3840 × 2160; 25p og 3840 × 2160; 24p.

  • Fotografier kan ikke tas i filmmodus ( Ta bilder i filmmodus ).

 • If [ 3840 × 2160; 60p ] og [ 3840 × 2160; 50p ] alternativer er ikke oppført i [ Frame size/frame rate ]-menyen for Z 6II, oppdater kameraets fastvare til den nyeste versjonen. Den gjeldende fastvareversjonen kan vises ved å bruke [ Firmware-versjon ] i oppsettmenyen.

Slow-motion-filmer

For å ta opp sakte filmer, velg [ 1920×1080; 30p ×4 (sakte film) ], [ 1920×1080; 25p ×4 (sakte film) ], eller [ 1920×1080; 24p ×5 (sakte film) ] for [ Bildestørrelse/bildehastighet ]. Lyden er ikke tatt opp.

 • Filmer tatt med [ 1920×1080; 30p ×4 (sakte film) ], for eksempel, tas opp med en bildefrekvens på 120p og spilles av med en hastighet på 30p. Det tar rundt 10 sekunder med opptak å produsere omtrent 40 sekunder med opptak. Saktefilmer kan brukes til å se kortvarige hendelser, for eksempel en balltre som slår en ball, i sakte film.

 • Opptaks- og avspillingshastigheter vises nedenfor.

  Rammestørrelse/bildehastighet

  Rate rammer leses ved *

  Rate frames tas opp/spilles av ved *

  [ 1920 × 1080; 30p × 4 (sakte film) ]

  120p

  30 s

  [ 1920 × 1080; 25p × 4 (sakte film) ]

  100p

  25p

  [ 1920 × 1080; 24p × 5 (sakte film) ]

  120p

  24p

  • Faktisk bildefrekvens er 119,88 fps for verdier oppført som 120p, 29,97 fps for verdier oppført som 30p, og 23,976 fps for verdier oppført som 24p.

Sakte filmer

Funksjoner som ikke kan brukes under sakte filmopptak inkluderer:

 • flimmerreduksjon,

 • elektronisk vibrasjonsreduksjon, og

 • tidskode utgang

Mikrofonfølsomhet

Slå innebygde eller eksterne mikrofoner på eller av eller juster mikrofonfølsomheten.

Alternativ

Beskrivelse

bEN

Juster mikrofonfølsomheten automatisk.

[ Mikrofon av ]

Slå av lydopptak.

b 1 - b 20

Velg mikrofonfølsomhet manuelt. Velg mellom verdier fra [ 1 ] til [ 20 ]. Jo høyere verdi, jo høyere følsomhet; jo lavere verdi, jo lavere følsomhet.

 • Ved andre innstillinger enn b A vises det valgte alternativet i displayet.

 • Hvis lydnivået vises i rødt, er volumet for høyt. Reduser mikrofonfølsomheten.

Filmer uten lyd

Filmer tatt opp med [ Mikrofon av ] valgt for mikrofonfølsomhet indikeres med et 2 -ikon.

Velg bildeområde

Velg størrelsen på området på bildesensoren som brukes til å ta opp filmer («filmbeskjæringen»). Alternativene er [ FX ] og [ DX ]. Velg [ FX ] for å ta opp filmer i det som omtales som "FX-basert filmformat", [ DX ] for å ta opp i "DX-basert filmformat". Forskjellene mellom de to formatene er vist i illustrasjonen.

 • Når 3840 × 2160; 60p eller 3840 × 2160; 50p er valgt for bildestørrelse/bildefrekvens, bildeområdet for Z 7II er fastsatt til [ FX ]. Den faktiske avlingen tilsvarer imidlertid omtrent 93 % av den når [ FX ] er valgt ved bildestørrelser/hastigheter på 3840 × 2160; 30p, 3840 × 2160; 25p og 3840 × 2160; 24p. Når det gjelder Z 6II, er bildeområdet fastsatt til [ DX ]. Den faktiske beskjæringen tilsvarer det når [ DX ] er valgt ved bildestørrelser/hastigheter på 3840 × 2160; 30p, 3840 × 2160; 25p og 3840 × 2160; 24p.

 • Størrelsene på områdene som er tatt opp i FX- og DX-baserte filmformater varierer. Forskjellene er vist nedenfor.

  Format

  Rammestørrelse

  Område registrert

  FX-basert filmformat

  3840 × 2160
  (60p/50p)

  Z 7II: ca. 33,4 × 18,8 mm/1,3 × 0,7 tommer.

  Z 6II: —

  3840 × 2160
  (30p/25p/24p)

  Z 7II: ca. 35,9 × 20,2 mm/1,4 × 0,8 tommer.

  Z 6II: ca. 35,9 × 20,2 mm/1,4 × 0,8 tommer.

  1920 × 1080

  Z 7II: ca. 35,8 × 20,1 mm/1,4 × 0,8 tommer.

  Z 6II: ca. 35,9 × 20,1 mm/1,4 × 0,8 tommer.

  DX-basert filmformat

  3840 × 2160
  (60p/50p)

  Z 7II: —

  Z 6II: ca. 23,4 × 13,2 mm/0,9 × 0,5 tommer.

  3840 × 2160
  (30p/25p/24p)

  Z 7II: ca. 23,5 × 13,2 mm/0,9 × 0,5 tommer.

  Z 6II: ca. 23,4 × 13,2 mm/0,9 × 0,5 tommer.

  1920 × 1080

  Z 7II: ca. 23,5 × 13,2 mm/0,9 × 0,5 tommer.

  Z 6II: ca. 23,4 × 13,1 mm/0,9 × 0,5 tommer.

 • Alternativet som er valgt vises med et ikon i displayet.

Måling

Velg hvordan kameraet stiller inn eksponeringen under filmopptak. For mer informasjon, se "Stillbilder" ( Måling ).

Måling

[ Spot metering ] er ikke tilgjengelig i filmmodus.

Wi-Fi-tilkobling

Aktiver eller deaktiver Wi-Fi. For mer informasjon om Wi-Fi, se "Stillbilder" ( Wi-Fi-tilkobling ). For informasjon om justering av innstillinger og lignende, se "Koble til smartenhet" under overskriften "Wi-Fi-tilkobling" ( Wi-Fi-tilkobling ).

Mål

Velg sporet som filmer tas opp i når to minnekort er satt inn.

 • Menyen viser tilgjengelig tid på hvert kort.

 • Opptaket avsluttes automatisk når det ikke gjenstår tid.

Elektronisk VR

Velg om du vil aktivere elektronisk vibrasjonsreduksjon i filmmodus.

Alternativ

Beskrivelse

[ ]

 • Aktiver elektronisk vibrasjonsreduksjon under filmopptak.

 • Merk at når [ ] er valgt, vil synsvinkelen reduseres, noe som øker den tilsynelatende brennvidden.

[ Av ]

Elektronisk vibrasjonsreduksjon er deaktivert.

 • Et ikon vises i displayet når [ ] er valgt.

 • Elektronisk vibrasjonsreduksjon gjelder ikke for opptak:

  • skutt med 3840 × 2160; 60p, 3840 × 2160; 50p, 1920 × 1080; 120p, 1920 × 1080; 100p, eller 1920 × 1080 (sakte film) valgt for bildestørrelse/bildefrekvens eller

  • utgang til en HDMI-enhet med [ 10 bit ] valgt for [ HDMI ] > [ Avansert ] > [ Utdatadybde ] i oppsettmenyen med en rammestørrelse på 3840 × 2160.

 • Maksimal følsomhet for filmopptak når elektronisk vibrasjonsreduksjon er aktivert er fastsatt til ISO 25600 (Z 7II) eller 51200 (Z 6II).

Vibrasjonsreduksjon

Velg om du vil aktivere vibrasjonsreduksjon i filmmodus. For mer informasjon, se "Stillbilder" ( Vibrasjonsreduksjon ).

AF-områdemodus

AF-områdemodus kontrollerer hvordan kameraet velger fokuspunktet for autofokus. For mer informasjon, se "Fokus" under "AF-områdemodus" i "Grunnleggende innstillinger" ( AF-områdemodus ).

Alternativ

d

[ Enkeltpunkts AF ]

f

[ Bredt område AF (S) ]

g

[ Bredt område AF (L) ]

1

[ Bredt område AF (L-personer) ]

2

[ Bredt område AF (L-dyr) ]

h

[ Auto-område AF ]

5

[ Auto-område-AF (mennesker) ]

6

[ Auto-område AF (dyr) ]

Fokusmodus

Fokusmodus kontrollerer hvordan kameraet fokuserer. For mer informasjon, se "Fokus" under "Fokusmodus" i "Grunnleggende innstillinger" ( Fokusmodus ).

Alternativ

AF-S

[ Enkel AF ]

AF-C

[ Kontinuerlig AF ]

AF-F

[ Fulltids AF ]

MF

[ Manuell fokus ]