Blitskompensasjon brukes til å bevisst endre blitseffekten, for eksempel for å endre lysstyrken til motivet i forhold til bakgrunnen. Via elementet [ Blitskompensasjon ] i fotoopptaksmenyen kan blitseffekten økes for å få hovedmotivet til å virke lysere, reduseres for å forhindre gjenskinn, eller på annen måte finjusteres for å gi ønsket resultat.

  • Velg mellom verdier fra –3 til +1.

  • Som standard gjøres endringer i trinn på 1/3 EV . Størrelsen på trinnene kan endres ved hjelp av egendefinert innstilling b1 [ EV - trinn for eksponeringskontroll ] til 1/2 EV.

  • Høyere verdier gjør motivet lysere, lavere verdier mørkere.

  • Ved andre verdier enn ±0,0 vil et Y -ikon vises i opptaksdisplayet og kontrollpanelet.

  • Normal blitseffekt kan gjenopprettes ved å sette blitskompensasjon til ±0,0. Blitskompensasjon tilbakestilles ikke når kameraet er slått av.