WT-7

Når den er koblet til kameraet, kan den valgfrie WT-7 trådløse senderen brukes til å koble til datamaskiner, ftp-servere eller andre enheter over Ethernet eller trådløse nettverk.

Før du kobler til WT-7

Hva WT-7 kan gjøre for deg

Ved å bruke WT-7 kan du:

Last opp eksisterende bilder og filmer til en ftp-server eller datamaskin

Ikke bare kan du kopiere bilder til datamaskiner (bildeoverføringsmodus), du kan også laste dem opp til ftp-servere (ftp-opplastingsmodus). Bilder kan lastes opp etter hvert som de blir tatt.

Styr kameraet og ta bilder eksternt fra en datamaskin

Installering av Camera Control Pro 2 (tilgjengelig separat) på en nettverksdatamaskin gir deg full kontroll over kamerainnstillingene og lar deg ta bilder eksternt og lagre dem direkte på datamaskinens harddisk (kamerakontrollmodus).

Styr kameraet og ta bilder eksternt fra en nettleser

Ved å bruke en nettleser kan du kontrollere kameraet fra nettverksdatamaskiner og smartenheter for fjernkontroll som ikke krever noen dedikert app eller dataprogramvare (http-servermodus).

Koble til ved hjelp av WT-7

Koble til WT-7 med USB-kabelen som følger med kameraet.

Slå på senderen og velg [ Trådløs sender (WT-7) ] > [ Trådløs sender ] > [ Bruk ] i kameraets oppsettmeny.

  • For informasjon om tilkobling til nettverk med en WT-7 trådløs sender, se håndboken som følger med WT-7.

Alle menyalternativer for WT-7 finner du i oppsettmenyen under [ Trådløs sender (WT-7) ]. For mer informasjon, se håndboken som følger med WT-7.