Denne menyen brukes for rask tilgang til ofte brukte innstillinger. For å vise menyen, trykk på i -knappen.

  • Uthev elementer ved hjelp av multivelgeren og trykk på J for å vise alternativer. Marker ønsket alternativ og trykk på J for å velge og gå tilbake til i -menyen.

  • For å avbryte og gå tilbake til forrige visning, trykk på i -knappen.

Kommandohjulene
  • I noen tilfeller kan innstillingen for elementet som er uthevet i i -menyen velges ved å rotere hovedkommandohjulet. Alternativer for den valgte innstillingen, hvis noen, kan velges ved å rotere underkommandohjulet.

  • Noen elementer kan justeres ved å dreie på begge hjulene.

  • Trykk på J for å lagre endringene. Du kan også lagre endringer ved å trykke utløseren halvveis ned eller utheve et annet element.