• Slå av kameraet før du setter inn eller tar ut batteriet.

  • Bruk batteriet til å holde den oransje batterilåsen trykket til den ene siden, skyv batteriet inn i batterikammeret til låsen låser det på plass.

Ta ut batteriet

For å fjerne batteriet, slå av kameraet og åpne batterikammerdekselet. Trykk batterilåsen i retningen vist av pilen for å frigjøre batteriet, og fjern deretter batteriet for hånd.

Batterinivå

  • Batterinivået vises i opptaksdisplayet og kontrollpanelet mens kameraet er på.

    Observere

    Søker

    Kontrollpanel

  • Batterinivåvisningen endres etter hvert som batterinivået synker, fra L til K , J , I og H . Når batterinivået faller til H , avbryt opptaket og lad batteriet eller klargjør et reservebatteri.

  • Hvis meldingen [ Utløser deaktivert. Lad opp batteriet. ] vises, lad eller bytt ut batteriet.