Følg trinnene nedenfor for å slette bilder fra minnekort. Merk at bilder ikke kan gjenopprettes når de er slettet. Bilder som er beskyttet kan imidlertid ikke slettes.

Bruke Slett-knappen

Trykk på O knappen for å slette gjeldende bilde.

 1. Velg ønsket bilde med multivelgeren og trykk på O knappen.
  • En bekreftelsesdialog vil vises.

  • For å avslutte uten å slette bildet, trykk på K .

 2. Trykk på O knappen igjen.

  Bildet vil bli slettet.

Sletting av kopier

Hvis bildet som ble valgt i avspillingsskjermen når du trykker på O knappen ble tatt opp med to minnekort satt inn og [ Sikkerhetskopiering ] eller [ RAW primær-JPEG sekundær ] valgt for [ Sekundær sporfunksjon ], vil du bli bedt om å velge om du vil slette begge kopiene eller bare kopien på kortet i gjeldende spor ( Slette kopier ).

Sletting av flere bilder

Bruk [ Slett ] i avspillingsmenyen for å slette flere bilder samtidig. Merk at avhengig av antall bilder kan det ta litt tid før sletting.

Alternativ

Beskrivelse

Q

[ Valgte bilder ]

Slett valgte bilder.

i

[ Bilder tatt på utvalgte datoer ]

Slett alle bilder tatt på valgte datoer (bilder tatt på valgte datoer ).

R

[ Alle bilder ]

Slett alle bilder i mappen som er valgt for [ Avspillingsmappe ] i avspillingsmenyen.

 • Hvis det er satt inn to minnekort, kan du velge kortet som bildene skal slettes fra.

Sletting av valgte bilder

 1. Velg bilder.

  • Marker bilder med multivelgeren og trykk på W ( Q )-knappen for å velge; valgte bilder er merket med O ikoner. Valgte bilder kan velges bort ved å trykke på W ( Q )-knappen igjen.

  • Gjenta til alle de ønskede bildene er valgt.

  • For å se det uthevede bildet i full skjerm, trykk og hold X -knappen.

 2. Slett bildene.
  • Trykk J ; en bekreftelsesdialog vil vises.

  • Marker [ Ja ] og trykk på J for å slette de valgte bildene.

Bilder tatt på utvalgte datoer

 1. Velg datoer.
  • Marker datoer ved hjelp av multivelgeren og trykk på 2 for å velge; valgte datoer er merket med M -ikoner. Valgte datoer kan velges bort ved å trykke på 2 igjen.

  • Gjenta til du har valgt alle ønskede datoer.

 2. Slett bildene.
  • Trykk J ; en bekreftelsesdialog vil vises.

  • Marker [ Ja ] og trykk på J for å slette alle bildene tatt på de valgte datoene.

Sletter alle bilder

 1. Velg et minnekort.

  Trykk på 1 eller 3 for å markere sporet som inneholder minnekortet som bildene skal slettes fra, og trykk på J .

 2. Slett bildene.
  • En bekreftelsesdialog vises som viser navnet på mappen som inneholder bildene som skal slettes. Marker [ Yes ] og trykk på J for å slette alle bilder fra mappen. Mappen er den som tidligere er valgt via [ Avspillingsmappe ] i avspillingsmenyen.

  • Merk at avhengig av antall bilder kan det ta litt tid før sletting.