Bildeinformasjon legges over bilder som vises i fullskjermsavspilling. Trykk på 1 , 3 eller DISP -knappen for å bla gjennom bildeinformasjonen som vist nedenfor.

1

Filinformasjon

2

Eksponeringsdata 1

3

Marker skjerm 1

4

RGB-histogram 1

5

Fotograferingsdata 1, 2

6

Stedsdata 3

7

Oversiktsdata 1

8

Ingen (kun bilde) 1

 1. Vises bare hvis det tilsvarende alternativet er valgt for [ Avspillingsvisningsalternativer ] i avspillingsmenyen.

 2. Opptaksdatalisten har flere sider, som kan vises ved å trykke 1 eller 3 .

 3. Plasseringsdata vises bare hvis de var innebygd i bildet på tidspunktet det ble tatt.

Filinformasjon

1

Beskyttelsesstatus ( Beskytter bilder mot sletting )

2

Retusjeringsindikator ( N Retusjeringsmenyen: Lage retusjerte kopier )

3

Last opp merking ( velg å sende )

4

Fokuspunkt * ( Tar bilder ( b -modus) )

5

Rammenummer/totalt antall rammer

6

Bildekvalitet ( Bildekvalitet )

7

Bildestørrelse ( Bildestørrelse )

8

Bildeområde ( velg bildeområde )

9

Tidspunkt for opptak ( tidssone og dato )

10

Dato for opptak ( tidssone og dato )

11

Nåværende kortspor

12

Vurdering ( Rangering Bilder )

1. 3

Mappenavn ( Storage Folder )

14

Filnavn ( filnavn )

 • Vises bare hvis [ Fokuspunkt ] er valgt for [ Avspillingsvisningsalternativer ] i avspillingsmenyen.

Eksponeringsdata

1

Nåværende kortspor

2

Mappenummer – rammenummer ( Storage Folder )

3

Fotograferingsmodus ( modusvelgeren )

4

Lukkerhastighet ( S (Lukkerprioritert auto) , M (Manuell) )

5

Blenderåpning ( A (blenderprioritert auto) , M (manuell) )

6

Eksponeringskompensasjonsverdi ( E -knappen (Eksponeringskompensasjon )

7

ISO-følsomhet * ( S -knappen )

 • Vises i rødt hvis bildet ble tatt i modus P , S , A eller M med automatisk ISO-følsomhetskontroll aktivert.

Marker Display

1

Høydepunkter (områder som kan være overeksponert)

2

Nåværende kortspor

3

Mappenummer – rammenummer ( Storage Folder )

RGB-histogram

1

Mappenummer – rammenummer ( Storage Folder )

2

Nåværende kortspor

3

Hvitbalanse ( Hvitbalanse , Hvitbalanse , Hvitbalanse )

Fargetemperatur ( Velge en fargetemperatur )

Forhåndsinnstilt manuell ( forhåndsinnstilt manuell )

Finjustering av hvitbalanse ( Finjustering av hvitbalanse )

4

Histogram (RGB-kanal)

5

Histogram (rød kanal)

6

Histogram (grønn kanal)

7

Histogram (blå kanal)

Avspillingszoom

For å zoome inn på bildet i histogramvisningen, trykk på X . Histogrammet vil bli oppdatert for å vise kun dataene for den delen av bildet som er synlig på skjermen. Bruk multivelgeren til å bla til områder av rammen som ikke er synlige på skjermen. Trykk på W ( Q ) for å zoome ut.

Histogrammer

Histogrammer viser tonefordeling. Piksellysstyrke (tone) plottes på den horisontale aksen og antall piksler på den vertikale aksen.

 • Hvis bildet inneholder objekter med et bredt lysstyrkespekter, vil fordelingen av toner være relativt jevn.

 • Hvis bildet er mørkt, vil fordelingen flyttes til venstre.

 • Hvis bildet er lyst, vil fordelingen flyttes til høyre.

Økende eksponeringskompensasjon forskyver fordelingen av toner til høyre, mens redusert eksponeringskompensasjon forskyver fordelingen til venstre.

Histogrammer kan gi en grov ide om den totale eksponeringen når sterkt omgivelseslys gjør det vanskelig å se bilder på skjermen.

Histogramdisplayet
 • RGB-histogrammer viser tonefordeling.

 • Kamerahistogrammer kan avvike fra de som vises i bildebehandlingsapplikasjoner. Bruk dem som en guide til faktisk tonefordeling.

Skytedata

Se innstillingene som var gjeldende på det tidspunktet bildet ble tatt. Opptaksdatalisten har flere sider, som kan vises ved å trykke 1 eller 3 .

Grunnleggende opptaksdata

1

Måling ( Metering )

Lukkertype ( d5: Lukkertype )

Lukkerhastighet ( S (Lukkerprioritert auto) , M (Manuell) )

Blenderåpning ( A (blenderprioritert auto) , M (manuell) )

2

Fotograferingsmodus ( modusvelgeren )

ISO-følsomhet 1 ( S -knappen )

3

Eksponeringskompensasjonsverdi ( E -knappen (Eksponeringskompensasjon )

Optimal eksponeringsjustering 2 ( b4: Finjuster optimal eksponering )

4

Brennvidde

5

Linsedata

6

Fokusmodus (fokusmodus)

AF-områdemodus ( AF-områdemodus )

7

Vibrasjonsreduksjon ( Vibrasjonsreduksjon )

8

Hvitbalanse 3 ( Hvitbalanse , Hvitbalanse , Hvitbalanse )

9

Finjustering av hvitbalanse ( Finjustering av hvitbalanse )

10

Fargerom ( Color Space )

11

Kameranavn

12

Bildeområde ( velg bildeområde )

1. 3

Nåværende kortspor

14

Mappenummer – rammenummer ( Storage Folder )

 1. Vises i rødt hvis bildet ble tatt i modus P , S , A eller M med automatisk ISO-følsomhetskontroll aktivert.

 2. Vises hvis egendefinert innstilling b4 [ Finjuster optimal eksponering ] er satt til en annen verdi enn null for en hvilken som helst målemetode.

 3. Inkluderer også fargetemperaturen for bilder tatt med 4 [ Auto ].

Flash-data

Blitsdata vises kun for bilder tatt med valgfrie blitsenheter (blitsfotografering på kamera , ekstern blitsfotografering).

1

Flash type

2

Fjernkontroll for blits

3

Blitsmodus (blitsmoduser)

4

Blitskontrollmodus (blitskontrollmodus )

Blitskompensasjon ( blitskompensasjon )

Bildekontrolldata

Elementene som vises varierer med bildekontrollen som var aktiv da bildet ble tatt.

Andre opptaksdata

1

Høy ISO støyreduksjon ( Høy ISO NR )

Lang eksponeringsstøyreduksjon ( Lang eksponering NR )

2

Active D-Lighting ( Active D-Lighting )

3

HDR eksponeringsdifferensial ( HDR (High Dynamic Range) )

HDR-utjevning ( HDR (High Dynamic Range) )

4

Vignettkontroll ( Vignettekontroll )

5

Retusjeringshistorikk ( N Retusjeringsmenyen: Lage retusjerte kopier ). Endringene er oppført i rekkefølgen som er brukt.

6

Bildekommentar ( Bildekommentar )

Opphavsrettsinformasjon vises bare hvis det er tatt opp med [ Copyright informasjon ]-elementet i oppsettmenyen på det tidspunktet bildet ble tatt.

1

Fotograf ( Opphavsrettsinformasjon )

2

Opphavsrettsinnehaver ( Opphavsrettsinformasjon )

Stedsdata

Posisjonsdatasiden viser breddegrad, lengdegrad og andre posisjonsdata lastet ned fra smarttelefoner, nettbrett eller valgfrie GPS-enheter.

 • Elementene som er oppført varierer med enheten som leverer plasseringsdataene.

 • Plasseringsdataene som vises med filmer, er de som rapporteres ved starten av opptaket.

 • Merk at kameraet kanskje ikke kan laste ned eller vise posisjonsdata fra smartenheter avhengig av versjonen av enhetens operativsystem og/eller SnapBridge-appen som brukes.

Oversikt

1

Rammenummer/totalt antall rammer

2

Last opp merking ( velg å sende )

3

Beskytte status ( beskytter bilder fra sletting )

4

Retusjeringsindikator ( N Retusjeringsmenyen: Lage retusjerte kopier )

5

Kameranavn

6

Bildekommentarindikator ( Bildekommentar )

7

Stedsdataindikator

8

Histogram ( Histograms )

9

Bildekvalitet ( Bildekvalitet )

10

Bildestørrelse ( Bildestørrelse )

11

Bildeområde ( velg bildeområde )

12

Filnavn ( filnavn )

1. 3

Tidspunkt for opptak ( tidssone og dato )

14

Dato for opptak ( tidssone og dato )

15

Nåværende kortspor

16

Mappenavn ( Storage Folder )

17

Vurdering ( Rangering Bilder )

1

Måling ( Metering )

2

Fotograferingsmodus ( modusvelgeren )

3

Lukkerhastighet ( S (Lukkerprioritert auto) , M (Manuell) )

4

Blenderåpning ( A (blenderprioritert auto) , M (manuell) )

5

ISO-følsomhet 1 ( S -knappen )

6

Brennvidde

7

Active D-Lighting ( Active D-Lighting )

8

Bildekontroll ( Still inn bildekontroll , Still inn bildekontroll )

9

Fargerom ( Fargerom )

10

Blitsmodus 2 (blitsmoduser)

11

Hvitbalanse ( Hvitbalanse , Hvitbalanse , Hvitbalanse )

Fargetemperatur ( Velge en fargetemperatur )

Forhåndsinnstilt manuell ( forhåndsinnstilt manuell )

Finjustering av hvitbalanse ( Finjustering av hvitbalanse )

12

Blitskompensasjon 2 ( blitskompensasjon )

Kommandomodus 2

1. 3

Eksponeringskompensasjonsverdi ( E -knappen (Eksponeringskompensasjon )

 1. Vises i rødt hvis bildet ble tatt i modus P , S , A eller M med automatisk ISO-følsomhetskontroll aktivert.

 2. Blitsdata vises kun for bilder tatt med valgfrie blitsenheter (blitsfotografering på kamera , ekstern blitsfotografering).