Trykk på X eller J for å zoome inn på bilder som vises i fullskjermsavspilling. De maksimale zoomfaktorene for bilder i formatet [ FX (36×24) ] er omtrent:
Z 7II : 32× ([ Large ]), 24× ([ Medium ]) og 16× ([ Small ])
Z 6II : 24× ([ Large ]), 18× ([ Medium ]) og 12× ([ Small ])

Bruke avspillingszoom

Til

Beskrivelse

Zoom inn/
zoome ut

  • Trykk på X -knappen eller bruk strekkbevegelser for å zoome inn.

  • For å zoome ut, trykk på W ( Q ) eller bruk klypebevegelser.

Et navigasjonsvindu vises mens zoomforholdet endres, med området som for øyeblikket er synlig indikert med en gul kant. En stolpe under navigasjonsvinduet viser zoomforholdet, og blir grønt ved 1:1 (100%). Navigasjonsvinduet tømmes fra displayet etter noen sekunder.

Se andre områder av bildet

Bruk multivelgeren eller glidebevegelser for å se områder av bildet som ikke er synlige på skjermen. Hold multivelgeren inne for å bla raskt til andre områder av rammen.

Velg ansikter

Ansikter som oppdages under zoom, indikeres med hvite kanter i navigasjonsvinduet. Roter underkommandohjulet eller trykk på veiledningen på skjermen for å se andre ansikter.

Se andre bilder

Roter hovedkommandohjulet for å se det samme stedet i andre bilder uten å endre zoomforholdet (ved å velge en film avbrytes zoomen). Du kan også se andre bilder ved å trykke på e eller f -ikonet nederst på skjermen.

Avslutt til opptaksmodus

Trykk utløseren halvveis ned eller trykk på K -knappen for å avslutte.

Se menyer

Trykk på G -knappen for å vise menyene.