b (auto)-modus kan også brukes til enkel "pek-og-skyt"-filmopptak.

 1. Slå på kameraet.

  Skjermen og kontrollpanelet vil lyse.

 2. Velg filmmodus ved å dreie bilde-/filmvelgeren til 1 .

  Merk at ekstra blitsenheter ikke kan brukes når kameraet er i filmmodus.

 3. Ved å trykke på modusvelgerlåsen på toppen av kameraet, drei modusvelgeren til b .
 4. Trykk på filmopptaksknappen for å starte opptaket.
  • En opptaksindikator vil vises på skjermen. Monitoren viser også gjenværende tid, eller med andre ord den omtrentlige mengden nye opptak som kan tas opp på minnekortet.

   1

   Opptaksindikator

   2

   Gjenstående tid

  • Kameraet kan refokuseres under opptak ved å trykke på AF-ON- knappen.

  • Lyden tas opp via den innebygde mikrofonen. Ikke dekk til mikrofonen under opptak.

  • Hvis du trykker på motivet i skjermen under opptak, vil fokuspunktet spore motivet når det beveger seg gjennom rammen ( motivsporing AF ).

 5. Trykk på filmopptaksknappen igjen for å avslutte opptaket.
Minnekorttilgangslampen

Minnekorttilgangslampen vil lyse mens filmen tas opp. Ikke ta ut minnekortet eller batteriet.

0 -ikonet

Et 0 -ikon indikerer at filmer ikke kan tas opp.

Opptak av filmer
 • Filmopptak avsluttes automatisk hvis:

  • Maksimal lengde er nådd

  • En annen modus er valgt

  • Bilde-/filmvelgeren roteres til C

  • Linsen er fjernet

 • Lyder laget av kameraet kan være hørbare i opptak som er tatt opp:

  • Under autofokus

  • Under vibrasjonsreduksjon

  • Når blenderåpning brukes

Minnekort advarsel om høy temperatur

Under filmopptak kan minnekort bli varme og en advarsel om høy temperatur kan vises i opptaksdisplayet. Ikke forsøk å fjerne minnekortet; vent i stedet til kameraet er avkjølt og advarselen forsvinner fra skjermen.

Ta bilder i filmmodus

Bilder kan tas i filmmodus ved å trykke utløseren helt ned. Utløsermodusen (enkeltbilde eller kontinuerlig) kan velges før opptak begynner ved å bruke c ( E )-knappen.

 • Et C -ikon vil blinke i displayet når et bilde tas.

 • Bildefremføringshastigheten for [ Kontinuerlig ] utløsermodus varierer med alternativet valgt for [ Rammestørrelse/bildefrekvens ]. Vær imidlertid oppmerksom på at mens filmopptak pågår, vil bare ett bilde bli tatt hver gang utløserknappen trykkes ned, selv om [ Kontinuerlig ] er valgt for utløsermodus.

 • Å ta bilder avbryter ikke filmopptak.

Ta bilder i filmmodus
 • Innstillinger for bildemodus gjelder ikke for bilder tatt i filmmodus.

 • Opptil 50 (Z 7II) eller 40 (Z 6II) bilder kan tas med hver film.

 • Merk at bilder kan tas selv når motivet ikke er i fokus.

 • Bilder tas med dimensjonene som er valgt for filmrammestørrelse.

 • Bilder tas opp i [ JPEG fin m ]-format, uavhengig av hvilket alternativ som er valgt for bildekvalitet.

 • Bilder tatt under filmopptak lagres på minnekortet i sporet som er valgt for [ Destinasjon ] i filmopptaksmenyen eller i i -menyen for filmmodus.

 • Et N -ikon indikerer at bilder ikke kan tas.

Fotografering og filmopptak
 • Du kan legge merke til følgende i opptaksdisplayet. Disse fenomenene vil også være synlige i alle bilder eller opptak tatt opp med kameraet.

  • Flimmer eller bånd i scener opplyst av kilder som lysrør, kvikksølvdamp eller natriumlamper

  • Bevegelige objekter på skjermen virker forvrengt (enkelte motiver som tog eller biler som beveger seg i høy hastighet gjennom rammen kan være forvrengt, eller hele bildet kan virke forvrengt når kameraet panoreres horisontalt)

  • Skvette kanter, fargekanter, moiré og lyse flekker kan vises på skjermen

  • Lyse områder eller bånd kan vises i scener opplyst av blinkende skilt og andre intermitterende lyskilder, eller når motivet er kort opplyst av en strobe eller annen lys, øyeblikkelig lyskilde

  • Flimmer som oppstår når blenderåpning brukes under filmopptak

 • Merk at støy (lyse piksler, tåke eller linjer med tilfeldig avstand) og uventede farger kan vises hvis du bruker X -knappen til å zoome inn på visningen gjennom objektivet under filming.

 • Unngå å rette kameraet mot solen eller andre sterke lyskilder under opptak. Unnlatelse av å følge denne forholdsregelen kan føre til skade på kameraets interne kretser.

Bruke zoom i filmmodus

Trykk på X -knappen for å zoome inn på skjermen i filmmodus ( bruke zoom i fotomodus ). Ved å trykke på X under opptak zoomes skjermen inn til 100 %. Trykk på W ( Q ) for å avbryte zoomen.