Ta bilder med en eller flere eksterne blitsenheter ved hjelp av trådløs blitskontroll (Advanced Wireless Lighting eller AWL). For informasjon om bruk av en blitsenhet montert på kameraets tilbehørssko, se " Blitsfotografering på kamera" (blitsfotografering på kamera).

Gjennom hele dette kapittelet er operasjoner som involverer et tilbehør koblet til kameraet indikert med C , operasjoner som involverer eksterne blitsenheter med f . For mer informasjon om bruk av eksterne blitsenheter ( f ), se håndboken som følger med blitsenheten.

Bruk av eksterne blitser

Eksterne blitsenheter kan styres via:

  • radiosignaler * ( Radio AWL ),

  • optiske signaler fra en blitsenhet montert på kameraets tilbehørssko ( Optical AWL ),

  • radiosignaler, med ekstra belysning levert av en skomontert blitsenhet * ( Legge til en skomontert blitsenhet ), eller

  • kombinerte radio- og optiske signaler * ( Optisk/Radio AWL ).

  • Radioblitskontroll er kun tilgjengelig når en WR-R10 er koblet til kameraet.