Nikon Creative Lighting System (CLS)

Nikons avanserte Creative Lighting System (CLS) støtter en rekke funksjoner takket være forbedret kommunikasjon mellom kameraet og kompatible blitsenheter.

Funksjoner tilgjengelig med CLS-kompatible blitsenheter

Støttede funksjoner

Blitsenhet

SB-5000

SB-910/
SB-900/
SB-800

SB-700

SB-600

SB-500

SU-800

SB-R200

SB-400

SB-300

Enkelt blits

i-TTL

i-TTL balansert utfyllingsblits 1

4

4

4

4

4

4

4

Standard i-TTL utfyllingsblits

42

42

4

42

4

4

4

qEN

Automatisk blenderåpning

4

43

EN

Ikke-TTL auto

43

GN

Avstandsprioritert manual

4

4

4

M

Håndbok

4

4

4

4

44

44

44

RPT

Gjentatt blits

4

4

Optisk avansert trådløs belysning

Herre

Fjernkontroll for blits

4

4

4

44

4

i-TTL

i-TTL

4

4

4

44

[A: B]

Rask trådløs blitskontroll

4

4

45

qEN

Automatisk blenderåpning

4

4

EN

Ikke-TTL auto

M

Håndbok

4

4

4

44

RPT

Gjentatt blits

4

4

Fjernkontroll

i-TTL

i-TTL

4

4

4

4

4

4

[A: B]

Rask trådløs blitskontroll

4

4

4

4

4

4

qA/A

Automatisk blenderåpning/
ikke-TTL auto

46

46

M

Håndbok

4

4

4

4

4

4

RPT

Gjentatt blits

4

4

4

4

4

Radiostyrt avansert trådløs belysning

47

Fargeinformasjonskommunikasjon (blits)

4

4

4

4

4

4

4

Fargeinformasjonskommunikasjon (LED-lys)

4

Automatisk FP høyhastighetssynkronisering 8

4

4

4

4

4

4

4

FV-lås 9

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Reduksjon av røde øyne

4

4

4

4

4

4

Kameramodelleringsbelysning

4

4

4

4

4

4

4

Samlet blitskontroll

4

4

4

4

Firmwareoppdatering for kamerablitsenhet

4

410

4

4

4

 1. Ikke tilgjengelig med punktmåling.

 2. Kan også velges via blitsenheten.

 3. q A / A -modusvalg utføres på blitsenheten ved å bruke egendefinerte innstillinger.

 4. Kan velges ved å bruke [ Blitskontroll ]-elementet i kameramenyene.

 5. Kun tilgjengelig under nærbilder.

 6. Valg av q A og A avhenger av alternativet som er valgt med hovedblitsen.

 7. Støtter de samme funksjonene som eksterne blitser med optisk AWL.

 8. Kun tilgjengelig i i-TTL , q A , A , GN , og M blitskontrollmodus.

 9. Kun tilgjengelig i i-TTL- blitskontrollmodus eller når blitsen er konfigurert til å avgi monitorforblits i q A- eller A -blitskontrollmodus.

 10. Fastvareoppdateringer for SB‑910 og SB‑900 kan utføres fra kameraet.

SU-800 Wireless Speedlight Commander

Når den er montert på et CLS-kompatibelt kamera, kan SU-800 brukes som sjef for SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-SB500, eller – R200 blitsenheter. Gruppeblitskontroll støttes for opptil tre grupper. Selve SU-800 er ikke utstyrt med blits.

Flash fotografering

Blitsfotografering kan ikke kombineres med enkelte kamerafunksjoner, inkludert:

 • stille fotografering,

 • filmopptak, og

 • HDR (høyt dynamisk område)

Andre Flash-enheter

Følgende blitsenheter kan brukes i ikke-TTL auto ( A ) og manuelle moduser. De tilgjengelige alternativene varierer ikke med objektivet som brukes.

Støttede funksjoner

Blitsenhet

SB-80DX
SB-28DX
SB-28
SB-26
SB-25
SB-24

SB-50DX
SB-23
SB-29
SB-21B
SB-29S

SB-30
SB-27 1
SB-22S
SB-22
SB-20
SB-16B
SB-15

Blitsmodus

EN

Ikke-TTL auto

4

4

M

Håndbok

4

4

4

G

Gjentatt blits

4

BAK2

Synkronisering med bakgardin

4

4

4

 1. Montering av en SB-27 på kameraet setter automatisk blitsmodusen til TTL , men å sette blitsmodusen til TTL deaktiverer utløseren. Sett SB-27 til A.

 2. Tilgjengelig når kameraet brukes til å velge blitsmodus.

Bruke FV-lås med valgfrie blitsenheter
 • FV-lås er tilgjengelig med valgfrie blitsenheter i TTL og (hvor støttet) monitorforblits q A og monitorforblits A blitskontrollmoduser (se håndboken som følger med blitsen for mer informasjon).

 • Merk at når avansert trådløs belysning brukes til å kontrollere eksterne blitsenheter, må du stille inn blitskontrollmodusen for masteren eller minst én fjernkontrollgruppe til TTL , q A eller A .

Måleområder for FV-lås

Områdene som måles når FV-lås brukes med ekstra blitsenheter er som følger:

Bilde tatt med

Blitskontrollmodus

Målt areal

Frittstående blitsenhet

i-TTL

6 mm sirkel i midten av rammen

Automatisk blenderåpning ( q A )

Område målt av blitseksponeringsmåler

Eksterne blitsenheter kontrollert via avansert trådløs belysning

i-TTL

Hele rammen

Automatisk blenderåpning ( q A )

Område målt av blitseksponeringsmåler

Ikke-TTL automatisk ( A )

Merknader om valgfrie blitsenheter
 • Se bruksanvisningen til blitsen for detaljerte instruksjoner.

 • Hvis enheten støtter CLS, se avsnittet om CLS-kompatible digitale speilreflekskameraer. Dette kameraet er ikke inkludert i kategorien "digitalt speilreflekskamera" i SB-80DX-, SB-28DX- og SB-50DX-manualene.

 • Hvis blitsklar-indikatoren ( c ) blinker i omtrent tre sekunder etter at et bilde er tatt i i-TTL- eller ikke-TTL-automodus, har blitsen utløst med full styrke og bildet kan være undereksponert (kun CLS-kompatible blitsenheter ).

 • i-TTL-blitskontroll kan brukes ved ISO-følsomheter mellom 64 og 12800 (Z 7II) eller mellom 100 og 12800 (Z 6II).

 • Ved ISO-følsomheter over 12800 kan det hende at de ønskede resultatene ikke oppnås ved enkelte områder eller blenderinnstillinger.

 • I modus P er maksimal blenderåpning (minimum f-tall) begrenset i henhold til ISO-følsomhet, som vist nedenfor:

  Maksimal blenderåpning (f-nummer) ved ISO tilsvarende:

  100

  200

  400

  800

  1600

  3200

  6400

  12800

  4

  5

  5.6

  7.1

  8

  10

  11

  1. 3

  • Hvis objektivets maksimale blenderåpning er mindre enn gitt ovenfor, vil maksimumsverdien for blenderåpning være objektivets maksimale blenderåpning.

 • SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 og SB-400 gir reduksjon av røde øyne ved reduksjon av røde øyne og sakte synkronisering med røde øyne. blitsmoduser for øyereduksjon.

 • "Støy" i form av linjer kan vises i blitsbilder tatt med en SD-9 eller SD-8A høyytelses batteripakke festet direkte til kameraet. Reduser ISO-følsomheten eller øk avstanden mellom kameraet og batteripakken.

 • Kameraet gir AF-hjelpelys etter behov. AF-hjelpelys på valgfrie blitsenheter vil ikke lyse.

 • Når en SC-serie 17, 28 eller 29 synkroniseringskabel brukes for fotografering med blits utenfor kameraet, kan det hende at korrekt eksponering ikke oppnås i i-TTL-modus. Vi anbefaler at du velger standard i‑TTL utfyllingsblits. Ta et testbilde og se resultatene på kameradisplayet.

 • I i-TTL, ikke bruk noen form for blitspanel (diffusjonspanel) annet enn blitsenhetens innebygde blitspanel eller medfølgende sprettadapter. Bruk av andre paneler kan gi feil eksponering.

Blitskompensasjon for valgfrie blitsenheter

I blitskontrollmodusene i-TTL og automatisk blenderåpning ( q A ), blir blitskompensasjonen valgt med den valgfrie blitsen eller kameraet [ Blitskontroll ]-elementet lagt til blitskompensasjonen valgt med [ Blitskompensasjon ]-elementet i fotograferingen Meny.

Modellering av belysning
 • Ved å trykke på kontrollen som [ Forhåndsvisning ] er tilordnet til ved hjelp av egendefinert innstilling f2 [ Egendefinerte kontroller ] får CLS-kompatible blitser til å avgi en modelleringsblits.

 • Denne funksjonen kan brukes med avansert trådløs belysning for å forhåndsvise den totale lyseffekten som oppnås med flere blitsenheter.

 • Effektene av skygger som kastes av blitsen observeres best direkte i stedet for i opptaksdisplayet.

 • Modelleringsbelysning kan slås av ved å velge [ Off ] for Custom Setting e5 [ Modeling flash ].

Studio Strobe-belysning

For å justere fargen og lysstyrken på visningen gjennom objektivet slik at bildene er lettere å komponere, velg [ Av ] for egendefinert innstilling d9 [ Bruk innstillinger på levende visning ].