Pas de volgende ISO-gevoeligheidsinstellingen aan.

  • Maximale gevoeligheid: Kies de bovengrens voor automatische instelling van de ISO-gevoeligheid uit waarden tussen ISO 200 en Hi 2. Automatische instelling voor ISO-gevoeligheid wordt gebruikt in de standen P, S en A en wanneer Aan is geselecteerd voor Auto ISO-gevoeligh. (st. M) in stand M.
  • Auto ISO-gevoeligh. (st. M): Selecteer Aan om automatische instelling voor ISO-gevoeligheid in te schakelen in stand M, Uit om de waarde die is geselecteerd voor ISO-gevoeligheid (stand M) te gebruiken.
  • ISO-gevoeligheid (stand M): Kies de ISO-gevoeligheid voor stand M uit waarden tussen ISO 64 (Z 7) of 100 (Z 6) en Hi 2. Automatische instelling voor ISO-gevoeligheid wordt in andere belichtingsstanden gebruikt.

Autom inst ISO-gevoeligheid

Bij hoge ISO-gevoeligheden kan de camera moeite hebben met scherpstellen en kan ruis (willekeurige heldere pixels, waas of lijnen) toenemen. Dit kan worden voorkomen door een lagere waarde voor ISO-gevoeligheid instellen > Maximale gevoeligheid te kiezen.