Verminder flikkeringen en bandvorming bij het opnemen van films onder tl-verlichting en kwikdamplampen. Kies Automatisch om de camera automatisch de juiste frequentie te laten kiezen, of zoek handmatig naar de frequentie van het lokale lichtnet.

“Flikkerreductie” in het filmopnamemenu

Als met Automatisch niet de gewenste resultaten kunnen worden geproduceerd en u weet niet de frequentie van het lokale lichtnet, test dan zowel de optie 50 als 60 Hz en kies de optie die de beste resultaten geeft. Flikkerreductie produceert mogelijk niet de gewenste resultaten als het onderwerp zeer helder is; probeer in dat geval een kleiner diafragma (hogere f-waarde). Om flikkering te voorkomen, selecteer stand M en kies een sluitertijd aangepast aan de frequentie van het lokale lichtnet: 1/125 sec., 1/60 sec. of 1/30 sec. voor 60 Hz; 1/100 sec., 1/50 sec. of 1/25 sec. voor 50 Hz.