Selecteer Aan om het laagafvalfilter voor de ingebouwde microfoon in te schakelen (optionele stereomicrofoons worden niet beïnvloed), waardoor ruis geproduceerd door wind die over de microfoon blaast, wordt verminderd (merk op dat ook andere geluiden kunnen worden beïnvloed). Onderdrukking van de windruis voor optionele stereomicrofoons die deze functie ondersteunen kan worden ingeschakeld of uitgeschakeld met behulp van de microfoonbediening.