Klasörleri yeniden adlandırın ve sonraki resimlerin depolanacağı klasörü seçin.

Klasör

Klasör numarası   Klasör adı

Yeniden adlandır

Klasörler fotoğraf makinesi tarafından otomatik olarak atanan 3 haneli klasör numarasının takip ettiği 5 karakterli bir klasör adı ile tanımlanır. Varsayılan klasör adı “NCZ_7” (Z 7) veya “NCZ_6” (Z 6) şeklindedir; yeni klasörlere atanan adı değiştirmek için Yeniden adlandır öğesini seçin. İsterseniz varsayılan ad, klavye görüntülenirken O düğmesini basılı tutarak geri yüklenebilir. Mevcut klasörler yeniden adlandırılamaz.

Metin Girişi

Metin girişi gerektiğinde bir klavye görüntülenir. Ekrandaki harflere dokunun veya karakterleri vurgulamak için çoklu seçiciyi kullanıp karakterleri geçerli imleç konumuna yerleştirmek için J düğmesine basın (alan dolu olduğunda bir karakter girilirse alandaki son karakterin silineceğini unutmayın). İmlecin altındaki karakteri silmek için O düğmesine basın. İmleci yeni bir konuma hareket ettirmek için, ekrana dokunun veya ana ayar kadranını döndürün. Girişi tamamlamak ve önceki menüye geri dönmek için X düğmesine basın. Metin girişini tamamlamadan çıkmak için G düğmesine basın.

Metin görüntüleme alanı

Klavye alanı

Klasörü Numaraya Göre Seç

Klasörleri numaraya göre seçmek veya geçerli klasör adına ve yeni bir klasör numarasına sahip yeni bir klasör oluşturmak için:

 1. Klasörü numaraya göre seç öğesini seçin.

  Klasörü numaraya göre seç seçeneğini vurgulayın ve 2 düğmesine basın.

 2. Bir klasör numarası seçin.

  Basamakları vurgulamak için 4 veya 2 düğmesine, değiştirmek için 1 veya 3 düğmesine basın. Seçilen numaraya sahip bir klasör zaten mevcutsa aşağıdaki simgelerden biri görüntülenecektir:

  • W: Klasör boş.
  • X: Klasör kısmen dolu.
  • Y: Klasörde 5000 resim veya 9999 numaralı bir resim bulunmaktadır. Bu klasörde başka bir resim depolanamaz.
 3. Değişiklikleri kaydedin ve çıkın.

  İşlemi tamamlamak ve ana menüye geri dönmek için J düğmesine basın (depolama klasörünü değiştirmeden çıkmak için G düğmesine basın). Belirtilen numaraya sahip bir klasör yoksa yeni bir klasör oluşturulacaktır. Halihazırda dolu değilse bundan sonra çekilecek fotoğraflar seçilen klasörde depolanacaktır.

Listeden Klasör Seç

Mevcut klasörlerden oluşan bir listeden seçim yapmak için:

 1. Listeden klasör seç öğesini seçin.

  Listeden klasör seç öğesini vurgulayın ve 2 düğmesine basın.

 2. Bir klasörü vurgulayın.

  Bir klasörü vurgulamak için 1 veya 3 düğmesine basın.

 3. Vurgulanan klasörü seçin.

  Vurgulanan klasörü seçmek ve ana menüye dönmek için J düğmesine basın. Bundan sonra çekilecek fotoğraflar seçilen klasörde depolanacaktır.

Klasör ve Dosya Numaraları

Klasör numarası 999’a ulaştıktan sonra, dosya numarası 9999’a ulaştıktan sonra veya klasördeki dosya sayısı 5000’e ulaştıktan sonra ya da fotoğraf makinesi maksimum uzunluğa sahip bir film için gereken dosya sayısının 9999’dan yüksek bir numaraya sahip bir dosyanın oluşturulmasına veya klasörde 5000’den fazla dosya olmasına yol açacağını hesapladığında bir film kaydetmeye çalışırsanız yeni klasörler oluşturulmayacaktır (ve sonuç olarak deklanşör devre dışı bırakılacaktır). Çekime devam etmek için numarası 999’dan daha küçük olan bir klasör oluşturun veya Çerçeve boyutu/kare hızı ve Film kalitesi için seçilen seçenekleri değiştirmeyi deneyin.

Başlatma Süresi

Hafıza kartında çok fazla sayıda dosya veya klasör varsa fotoğraf makinesinin başlatılması için ilave süre gerekebilir.