Muutke ajavööndeid ja seadke kaamera kell. Soovitame kaamera kella regulaarselt reguleerida.

Võimalus

Kirjeldus

[ Ajavöönd ]

Valige ajavöönd. [ Kuupäev ja kellaaeg ] jaoks valitud aeg kohandatakse automaatselt uue ajavööndi jaoks.

[ Kuupäev ja kellaaeg ]

Seadke kaamera kellaaeg valitud [ Time zone ] ajal praegusele ajale.

[ Kuupäeva vorming ]

Valige päeva, kuu ja aasta kuvamise järjekord.

[ Suveaeg ]

Lülitage suveaeg [ ON ] või [ OFF ]. Kui valite [ ON ], liigub kellaaeg automaatselt ühe tunni võrra edasi. Vaikesäte on [ OFF ].

Pildistamisekraanil vilkuv ikoon t näitab, et kella ei ole seadistatud.