• Reguleerige pildiotsija heledust. [ Pildiotsija heledust ] saab reguleerida ainult siis, kui pildiotsija on aktiivne ekraan. Seda ei saa reguleerida, kui ekraan on sisse lülitatud või kui monitorirežiimiks on valitud [ Ainult monitor ].

  • Kõrgemad väärtused suurendavad aku tühjenemist.

Võimalus

Kirjeldus

[ Automaatne ]

Pildiotsija heledust reguleeritakse automaatselt vastavalt valgustingimustele.

[ Manuaal ]

Heleduse käsitsi reguleerimiseks vajutage 1 või 3 . Valige suuremad väärtused heleduse suurendamiseks ja madalamad väärtused heleduse vähendamiseks.