Reguleerige häälmemode seadeid ( Voice Memos ).

Häälmemo juhtimine

Valige, kuidas b häälmemode salvestamisel käitub.

Võimalus

Kirjeldus

3

[ Vajutage ja hoidke all ]

Kui vajutate nuppu b saab salvestada kuni 60 sekundi pikkuseid häälmemosid.

4

[ Alustamiseks/peatamiseks vajutage ]

Salvestamine algab b vajutamisega ja lõpeb umbes 60 sekundi pärast või juhtnupu teistkordsel vajutamisel.

Heliväljund (taasesitus)

Valige häälmemode taasesitamiseks kasutatav seade.

Võimalus

Kirjeldus

5

[ Kõlar/kõrvaklapid ]

Häälmemosid esitatakse kõrvaklappide (kui see on ühendatud) või kaamera sisseehitatud kõlari kaudu.

  • Vajutage 1 või 3 et valida helitugevus vahemikus [ 1 ] kuni [ 15 ].

  • Muudatuste salvestamiseks ja väljumiseks vajutage J

7

[ HDMI ]

Häälmemosid väljastatakse HDMI-liidesesse kindla helitugevusega.

6

[ Väljas ]

Häälmemosid ei saa esitada isegi nuppu b Kui monitoril vaadatakse fotosid, mille kohta on olemas memo, kuvatakse 2