Valige Fn -nupu roll valikulistel Fn -nupuga varustatud juhtmeta kaugjuhtimispulditel. Lisateavet leiate jaotisest Kohandatud säte f2 [ Kohandatud juhtnupud (pildistamine) ].

Võimalus

A

[ AF-ON ]

F

[ Ainult AF-lukk ]

D

[ AE lukk (lähtestamine vabastamisel) ]

C

[ Ainult AE-lukk ]

B

[ AE/AF lukk ]

r

[ FV lukk ]

h

[ c Keela/luba ]

q

[ Eelvaade ]

o

[ Pildistamisfunktsioonide tuletamine ]

4

[ + RAW ]

[ Pole ]