Taseme, mille juures kaamera sisetemperatuuri tõustes automaatselt välja lülitub, saab valida [ Standard ] ja [ High ] hulgast.

  • Kui valitud on [ Standard ], kuvab kaamera sisetemperatuuri tõustes esmalt ikooni J ja seejärel K ikooni, mis lülitub tagasi taimerile, kui temperatuur tõuseb veelgi.

  • Kui on valitud [ Kõrge ], kuvab kaamera sisetemperatuuri tõustes ikoone J , K ja M ning lülitub sisse taimerile, kui temperatuur tõuseb veelgi.

  • Kui taimer jõuab nulli, lülitub kaamera automaatselt välja ja edasine pildistamine peatatakse.

Ettevaatust: " kõrge "

Kuigi [ Kõrge ] valimine annab kaamera väljalülitumiseni rohkem aega, võib kaamera puudutamisel kuumeneda. Kaamera puudutamise aja vähendamiseks soovitame kasutada statiivi või muud varustust.

Ettevaatust: kui kaamera on kuum
  • Mõnel juhul võidakse kaamera sisselülitamise hetkel kuvada taimer, isegi kui on valitud [ High ].

  • Kujutise kvaliteet võib langeda, kui kaamera on kuum.

  • Kuuma kaamerasse sisestatud mälukaardid võivad samuti kuumeneda. Enne kaamera või mälukaartide käsitsemist oodake, kuni temperatuur langeb.