Fotorežiimis tuhmub pildistamisekraan energia säästmiseks umbes 15 sekundit enne ooterežiimi taimeri aegumist.

Võimalus

Kirjeldus

[ SEES ]

Energiasäästu lubamine. Ekraani värskendussagedus võib langeda.

[ VÄLJAS ]

Keela energiasääst. Märkus. [ OFF ] valimine ei peata võttekuva tuhmumist paar sekundit enne ooterežiimi taimeri aegumist.

Energiasääst (fotorežiim)

Pange tähele, et isegi kui on valitud [ ON ], ei toimi energiasääst:

  • kui [ No limit ] on valitud kohandatud sätte c3 [ Toite väljalülitamise viivitus ] > [ Ooterežiimi taimer ] või kui valitud viivitus on alla 30 sekundi,

  • suumimise ajal,

  • kui kaamera on HDMI kaudu teise seadmega ühendatud,

  • kui kaamera on ühendatud arvutiga ja vahetab sellega andmeid USB kaudu või

  • kui kaamera on ühendatud vahelduvvooluadapteriga.