Kui on valitud [ Sensor shield closes ], sulgub kaamera väljalülitamisel pildisensori ees olev kaitse. See hoiab ära tolmu või muude võõrkehade kogunemise pildisensorile objektiivide vahetamisel. See võib aga pikendada kaamera käivitusaega.

Ettevaatust: anduri kilp
  • Kilpi saab kahjustada, kui seda puudutada, kui see on suletud.

  • Kui vahetate objektiive suletud kaitsekattega, sisestage objektiiv kindlasti kinnitusega risti. Kui objektiiv on nurga all sisestatud, võivad need kokku puutuda anduri kaitsekattega ja kahjustada kaitset või pildiandurit.